استادان دانشگاه صنعتی اصفهان، شیمیدان های برجسته ایران

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

با تجلیل در حاشیه بیستمین کنگره شیمی ایران:

استادان دانشگاه صنعتی اصفهان، شیمیدان های برجسته ایران

دکتر بهزاد رضایی و دکتر حسن حدادزاده، دو عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان، عنوان شیمیدان برجسته کشور را به خود اختصاص دادند.

در حاشیه بیستمین کنگره شیمی ایران که ۲۶ الی ۲۸ تیرماه به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، از دو استاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان شیمیدان های برجسته ایران در سال ۱۳۹۷ تجلیل شد.

دکتر بهزاد رضائی، استاد گروه شیمی تجزیه دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان شیمیدان برجسته کشور در سال ۱۳۹۷ در گرایش شیمی تجزیه و دکتر حسن حدادزاده، استاد گروه شیمی معدنی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان شیمیدان برجسته کشور در سال ۱۳۹۷ در گرایش شیمی معدنی، معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.

شایان ذکر است: طی اداوار مختلف معرفی شیمیدانان برجسته ایران در سال های گذشته، دست کم ۹ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، عنوان ارزشمند شیمیدان برجسته کشور را به خود اختصاص داده اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا