انجام موفقیت آمیزممیزی انتقال برای استانداردهایISO 9001 و ISO 14001 به ویرایش سال ۲۰۱۵ و صدور مجدد گواهیناهه ISO 14001در ذوب آهن اصفهان

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

انجام موفقیت آمیزممیزی انتقال برای استانداردهایISO 9001 و ISO 14001 به ویرایش سال ۲۰۱۵  و صدور مجدد گواهیناهه ISO 14001در ذوب آهن اصفهان

ممیزی خارجی انتقال به ویرایش سال ۲۰۱۵ برای استانداردهایISO 9001 و ISO 14001  و همچنین ممیزی صدور مجدد گواهیناهه ISO 14001 توسط تیم سرممیزان موسسه خارجی SGSبه مدت ۳ روز از ۲۴ الی ۲۶تیرماه سال جاری در ذوب آهن انجام گرفت.

مهندس مرتضی شیرین پرور مدیر کیفیت شرکت با اعلام این خبر گفت ممیزی خارجی سیستم های مدیریتی مذکور با انتخاب۲۵مدیریت مرتبط از قسمت های مختلف شرکت در مدت ۳ روز انجام و بعد از بررسی های به عمل آمده توسط تیم  ۴ نفره سرممیزان شرکت SGS،سرانجام انتقال سیستمهای مدیریتی کیفیت(ISO 9001)و محیط زیست ( ISO 14001  )به ویرایش سال ۲۰۱۵ و صدور مجدد گواهیناهه ISO 14001در ذوب آهن اصفهان باموفقیت انجام شد. جلسه افتتاحیه این ممیزی در حضور معاونین و مدیران مرتبط و جلسه اختتامیه  در حضور مدیر عامل و معاونین و مدیران شرکت درسالن جلسات دفتر مدیر عامل برگزار شد. مهندس استکی سرممیز شرکت  SGS در مراسم اختتامیه با تشکر از مدیر عامل؛ مدیران و کارکنان شرکت در روزهای ممیزی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود در قسمت های مختلف ذوب آهن و یافته های گروه ۴ نفری ممیزان را تشریح کرد و گفت :با توجه به وسعت ذوب آهن و تنوع فعالیت ها این ممیزی به صورت فشرده و با دقت بالا انجام شد و با توجه به عدم مشاهده عدم انطباق قابل ملاحظه ، تمدید اعتبار وانتقال به ویرایش سال ۲۰۱۵ برای سیستم مدیریت کیفیت وانتقال به ویرایش سال ۲۰۱۵ و صدور مجددبرای سیستم مدیریت محیط زیست تایید گردید. درجلسه اختتامیه ممیزان از اقدامات صورت گرفته در سیستمهای مدیریتی ابراز رضایت نموده و بر ادامه اجرای اقدامات و اطمینان از اثربخشی آنها تاکید کردند. مهندس منصور یزدی زاده مدیر عامل شرکت در جلسه اختتامیه این ممیزی و بعد از اعلام نتایج ممیزی با تشکر از ممیزان شرکت SGS  و همت و تلاش تمامی مدیران و کارکنان شرکت گفت : شرایط ذوب آهن اصفهان به دلیل فرایندهای آن خاص است. بررسی ها و نتایج اعلام شده در این ممیزی نیز برای ما ارزش بالایی داشته و ما همواره استانداردها ومدل های مدیریتی رابه عنوان یک کمک ویک الزام اساسی حس کرده ودر صدد تحقق الزامات آنها هستیم.

مهندس مرتضی شیرین پرور مدیر کیفیت شرکت درجلسه اختتامیه یادآورشد تمامی عملیات اجرایی صورت گرفته با تکیه بر توان کارشناسان داخلی و توسط کارشناسان مدیریت کیفیت با همکاری سایر مدیریت های مرتبط بدون استفاده از خدمات مشاور انجام شده است.وی همکاری و همیاری کلیه مدیریت ها در سطح شرکت خصوصا در ارتباط با مباحث مدیریت ریسک را نیاز اساسی شرکت دانست و افزود ممیزی خارجی صدور مجدد گواهینامه ISO 9001:2015  در مهر ماه صورت خواهد گرفت.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا