فولاد مبارکه قویتر از همیشه ایران خودرو را حمایت خواهد کرد

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

فولاد مبارکه قویتر از همیشه ایران خودرو را حمایت خواهد کرد

در نشست مدیران عامل گروه صنعتی ایرانخودرو و شرکت فولاد مبارکه که روز یکشنبه ۲۱ مرداد در محل شرکت ایرانخودرو برگزار شد، بر تعامل و حمایت بیشتر شرکتهای داخلی از تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی تأکید شد.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه ضمن اعلام این خبر افزود: راه برونرفت از شرایط فعلی کشور و خنثی کردن اثر تحریمهای بینالمللی در حوزۀ صنایع خودرو و فولاد، همفکری و تعامل هرچه بیشتر با مشتریان و شرکتهای داخلی ازجمله خودروسازان کشور است.
وی مهمترین فعالیت تعریفشده در این حوزه را داخلیسازی ورقهای مصرفی این شرکتها دانست و یادآور شد: علاوه بر تشکیل مستمر جلسات فنی بازرگانی بین دو شرکت، طی چند هفتۀ گذشته نیز جلسات ویژۀ کارشناسی درخصوص تولید ورقهای اسیدشویی، سرد و پوششدار ایرانخودرو که قبلا از منابعی بهجز فولاد مبارکه تأمین میشدهاند، برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
اکبری با بیان این مطلب که تا قبل از شروع تحریمهای جدید حدود ۷۵ درصد از ورقهای موردنیاز شرکت ایرانخودرو از طریق فولاد مبارکه تأمین میشده است اظهار داشت: با همفکری صورتگرفته در دو شرکت و با همکاری واحدهای مختلف فولاد مبارکه این میزان به صورت قابلتوجهی افزایش خواهد یافت.
معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه در ادامه، افزایش میزان تأمین محصول سرد ورق رویه (MB) را از دیگر خواستهای ایرانخودرو اعلام کرد و گفت: از تمامی توان گروه فولاد مبارکه برای تأمین حداکثری نیاز گروه ایرانخودرو به انواع ورقهای گرم، اسیدشویی، سرد و گالوانیزه استفاده خواهد شد.
اکبری با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰۰هزار تن از نیاز ورق گالوانیزۀ ایرانخودرو از طریق شرکت ورق خودرو چهارمحال تأمین شده است، تصریح کرد: طبق برنامهریزی صورتگرفته این میزان در سال جاری به ۱۲۰ هزار تن خواهد رسید.
وی میزان تحویل محصولات فولاد مبارکه به گروه خودروسازی ایرانخودرو را در سال گذشته به میزان ۳۶۷ هزار تن ورق اعلام و تصریح کرد: شرکت فولاد مبارکه در شرایط تحریم، قویتر از همیشه شرکت ایرانخودرو را حمایت خواهد کرد و این آمادگی را دارد که حداقل ۴۰۰ هزار تن ورق به این شرکت خودروسازی تحویل دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا