عرضۀ فولاد افزایش یافته و قیمتها در بورس کالا بالا نیست

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

عرضۀ فولاد افزایش یافته و قیمتها در بورس کالا بالا نیست
یکی از برنامه های گفت وگوی ویژۀ خبری در هفتۀ گذشته به موضوع پیدا و پنهان عرضۀ فولاد اختصاص یافت . در ادامۀمطلب، بخشی از مباحث مطرح شده در این برنامه آمده است:
تدبیر لازم برای دوران تحریم، توسعۀ صادرات فولاد است نه قیمت گذاری دستوری
حمیدرضا طاهریزاده، نایبرئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد اظهار کرد: پیرو مصوبۀ یکم مرداد ۱۳۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمامی تولیدکنندگان باید عرضۀ خود را در بورس و بر پایۀ دلار ۴۲۰۰ هزار تومان افزایش دهند.
وی گفت: برنامۀ فولاد کشور در سال ۱۳۹۷، تولید ۲۴ میلیون تن و در سال ۱۳۹۶ تولید فولاد در کشور ۵/۲۱ میلیون تن بوده است. ما دو مسیر توزیع داریم؛ یکی صادرات است و طبق برنامهریزی وزارت صمت برای ارزآوری باید صادرات را افزایش داد. آمارها هم نشان میدهد با تأمین نیاز داخلی توانستیم صنایع متفاوت فولاد را به کشورهای اروپایی و حتی افغانستان و عراق صادر کنیم.
طاهریزاده با اشاره به رکود صنایع پاییندستی کشور ادامه داد: اگر صنایع پاییندستی را بیش از پیش تأمین میکردیم، با رکود بسیار بیشتری در این صنایع روبهرو میشدیم.
وی با بیان اینکه باید به تحریمهای کشور توجه جدیتری کرد گفت: ما باید قبل از ایجاد رکود در کشور تمهیداتی را در نظر بگیریم؛ بنابراین باید صادرات را روزبهروز افزایش داد و تمهیدات لازم برای دوران تحریم، توسعۀ صادرات فولاد است نه قیمتگذاری دستوری.
نایبرئیس هیئت مدیرۀ انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامۀ برنامه با اشاره به اینکه به صورت دستوری نمیتوان قیمتها را تعیین کرد گفت: قیمتها باید در راستای عرضه و تقاضا مشخص شود. طاهریزاده به اتفاقات اخیر بورس کالا اشاره کرد و گفت: متأسفانه کالا به دست مصرفکننده نمیرسد؛ سوداگران و دلالان یک شرکت بازرگانی تأسیس کردهاند و در بورس، کالا میخرند که سود آن به جیب فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و انجمن تولیدکنندگان فولاد نمیرود، بلکه واسطهه ای موجود در این ماجرا بهره میبرند. قیمتهای دستوری باید از بورس برداشته شود تا تولیدکننده تشویق به عرضۀ بیشتر در بورس شود.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: اگر قیمتهای دستوری از بورس برداشته شود، تولیدکننده عرضۀ بیشتری را در بورس خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تفاوت قیمت فولاد در بورس کالا و بازار تقاضای رانتی ایجاد میکند تصریح کرد: برای ۴۰ هزار تن شمش ۴۰۰ هزار تن تقاضا ایجاد شده که ناشی از رانت است و باید پذیرفت سرمایه هوشمند است و دستور نمیپذیرد.
نایبرئیس انجمن فولاد در خاتمه، راهکار تضمینی حل مشکل فضای موجود بازار فولاد کشور را برداشتن فضای امنیتی و تعزیراتی و قیمتهای دستوری دانست و گفت: تضمین میکنیم که عرضه و تقاضا بازار فولاد را به نفع مصرفکننده کنترل خواهد کرد.
قبول دارم قیمتها در بورس پایین و غیرواقعی است
در ادامۀ برنامه، حامد سلطانینژاد مدیرعامل بورس کالا گفت: برای قضاوت دربارۀ بازار هر کالا نیاز است به سه سؤال پاسخ داده شود: خریداران و فروشندگان کالا در این بازار چه کسانی هستند؟ قیمتی که در آن استخراج میشود ماحصل چه معاملاتی است و این قیمت چگونه استخراج میشود؟
وی تصریح کرد: عرضه های اقتصادی در بورس کالا سالهاست ثابت است و هیچوقت نوسان آنچنانی در آنها وجود نداشته؛ بنابراین عرضه کاهش نداشته است؛ اما ما شاهد برخی تفاوت قیمتها در بازار بودهایم که متأسفانه پول این تفاوت قیمتها در بیشتر مواقع در جیب مصرفکنندگان نرفته است.
سلطانینژاد در ادامۀ برنامه گفت: فولاد مبارکه محصول خود را بهطور کامل در بازار بورس به فروش میرساند و سهامداران آن مردم و دارندگان سهام عدالت هستند و روا نیست فولاد مبارکه محصول خود را به قیمتی بفروشد که منافع سهامداران بورس کالا در اختیار کسانی قرار بگیرد که تنها نام صنعت پایین دستی را یدک میکشند.
حامد سلطانینژاد مدیرعامل بورس کالا در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه نبود شفافیت در بیرون بورس رخ میدهد افزود: آمار صادرات قراضه در سه ماه اول سال افزایش یافته است. مشکل ما صنایع پاییندستی است؛ لذا باید شفافیت را در صنایع پاییندستی جستوجو کنیم.
وی در بخشی از صحبتهای خود گفت: قبول دارم قیمتها در بورس کالا پایین است و عرضهکنندگان ناگزیرند قیمتها را بر مبنای ۴۲۰۰ تومان عرضه کنند؛ بنابراین محدودیتهایی در کشف قیمت با دستورالعمل اخیر وزارت خانه ایجاد شده است و باید مبنا ارز ثانویه قرار گیرد.
دلالان بازار بهجای مصرف آهنآلات در صنعت، از آن بهعنوان وسیلۀ کسب درآمد غیرواقعی استفاده میکنند
جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ظرفیت تولید پروفیل در ایران بسیار بالاست گفت: از ناحیۀ دلالان بازار بهجای مصرف آهنآلات در صنعت از آن بهعنوان وسیلۀ کسب درآمد غیرواقعی استفاده شده است.
وی تصریح کرد: دستورالعمل ما از اول مرداد سال جاری ابلاغ شده و از ۷ مردادماه به اجرا درآمده و لذا از اجرای بخشنامه دو هفته بیشتر نمیگذرد و برای ارزیابی این دستورالعمل خیلی زود است.
وی با اشاره به اینکه تفاوت قیمت در بازار مورد هجوم دلالان و حتی مردم عادی قرار گرفته است عنوان کرد: آنها احساس میکنند برای حفظ ارزش پول خود میتوانند فولاد خریداری کنند در حالی که اشتباه میکنند. قیمت فولاد از نیمه دوم سال بسیار پایین خواهد آمد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در انتها اظهار کرد: در مصرف واقعی آهنآلات رشد نداشتهایم و تمام مصالح ساختمانی را کنترل میکنیم؛ لذا تقاضا کاذب است. از فولادسازان تقاضای همراهی داریم تا عطش بازار کاهش پیدا کند.
عرضه افزایش یافته و قیمتها بالا نیست
محمود اکبری معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه نیز دیگر مهمان تلفنی این گفتوگوی زنده بود و با اشاره به اینکه قیمتهای بازار بهمراتب بالاتر از قیمت فروشندگان است ادامه داد: کالاهای فولاد مبارکه را فقط به تولیدکنندگان تحویل میدهیم. اگر شاهدیم که این قیمتها در بازار رقم میخورد بهدلیل ردوبدلهایی است که به دست برخی از همین دوستان انجام میشود.
اکبری با بیان اینکه قیمتهای ما به هیچ وجه بالا نیست خاطرنشان کرد: قیمت ورق گرم فولاد مبارکه نسبتبه ۶ سال گذشته بهطور متوسط ۱۰ درصد رشد داشته که کمتر از تورم کشور است.
معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه با اعلام این مطلب که کاهش عرضه ای از سوی فولاد مبارکه وجود نداشته است گفت: عرضۀ فولاد مبارکه به لوله و پروفیلیها بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.
وی افزود: قیمت ورق گرم فولاد مبارکه در بورس کمتر از ۳ هزار تومان است؛ اما در نهایت قیمت محصول نهایی تولید شده از آن، یعنی لوله و پروفیل، بیش از ۲ برابر این محصول است .
بیش از تعهد در بورس عرضه کردهایم
بهمن تجلیزاده، معاون فروش و بازاریابی فولاد خوزستان نیز بهعنوان یکی دیگر از مهمانان این برنامه در پاسخ به صحبتهای معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص ناکافی بودن عرضه ها از سوی واحدها در بورس و همینطور دبیر سندیکای لوله و پروفیل که مطرح کرد واحدها از عرضه تمرد کردهاند، گفت: باید در نظر داشته باشیم که بحث سهمیه بندی از تیر ۹۷ یعنی ۵۰ روز گذشته مطرح شده است؛ بنابراین فولاد خوزستان در تیرماه بهجای ۱۵۰ هزار تن، ۱۶۰ هزار تن عرضه در بورس داشته است و در مرداد ماه هم تاکنون ۱۴۰ هزار تن عرضه داشتهایم و قطعا تا پایان ماه جاری این میزان از ۱۵۰ هزار تن نیز خواهد گذشت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا