انعقاد تفاهم‌نامه همکاری تأسیس و راه‌اندازی شهر سلول در تبریز

ارک خبر- با حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور تفاهم‌نامه همکاری تأسیس و راه‌اندازی شهر سلول در حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در تبریز منعقد شد.به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم‌نامه که به امضای علی جهانگیری، معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی و محمدحسین صومی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز رسید با حمایت راهبردی معاونت علمی و فناوری (ستاد سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) و استانداری آذربایجان شرقی در راستای تأسیس شهر سلول و شتاب‌دهنده تخصصی غیردولتی ذی‌ربط در حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، عملیاتی می‌شود.

همکاری اقتصادی، علمی و فناورانه در ایجاد شهر سلول و شتاب‌دهنده تخصصی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در تبریز از محورهای اصلی این تفاهم‌نامه است.

شهر سلول، یک پارک علم و فناوری تخصصی است که مبتنی بر زیست بوم شتاب دهی کلنی های علمی و شرکت های کوچک و نوپا فعالیت می کند به طوریک ه حمایت و توانمند سازی و شتاب دهی به تجاری سازی ایده های کلنی های علمی و شرکت های دانش بنیان متشکل از اعضای هیات علمی، محققین، نخبگان و دانش آموختگان جوان از بارزترین صفات آن است.

هدف اصلی شهر تخصصی علم و فناوری سلول، توسعه و بومی سازی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در سطح ملی است. این شهر به دنبال متمرکز نمودن تجارب، بهبود دسترسی دانش آموختگان و تولید کنندگان، شتاب دهی به تجاری سازی ایده های نوآورانه شرکت ها، ارتباط نظام مند با سایر مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی است.

بخش‌های مختلف شهر سلول شامل شتاب دهنده تخصصی مجهز به امکانات و تجهیزات جامع، مرکز خدمات و کارازمایی های بالینی سلول درمانی، مرکز خدمات علمی و آموزشی، مزرعه حیوانات آزمایشگاهی، شهرداری تخصصی و حوزه مدیریت، مرکز حمایت مالی، تامین تسهیلات و فن بازار مرکز منتورینگ و مشاوره حقوقی از شرکت های دانش بنیان است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا