خبرخوب روح جامعه زنده و پویا است

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

خبرخوب روح جامعه زنده و پویا  است

هادی زمانی در اولین کارگاه خبر خوب در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه عنوان نمود:همه ما شعر دو کاج را در دوران مدرسه به خاطر داریم. آن جایی که  کاج همسایه دوستش را تحمل نکرد و خود نیز تکه تکه شد. آقای محبت شاعر آن شعر امروز همان شعر را مجددا بازنویسی کرده است که در آن کاج همسایه با خوشرویی و محبت تمام دوستش را تحمل می کند تا ریشه هایش در خاک بهبود یافته و کم کم پا بگیرد… کم کمک پا گرفت و سالم شد. بارور شدند از این دوستی. میوه کاج ها فرو می ریخت. دانه ها ریشه می زدند آسان. در زمینی که بود آسمانی. ابر باران رساند و چندی بعد…. ده ما نام یافت کاجستان…. ولی متاسفانه شعر اول شاعر در کنار سایر مطالب منفی کار خودش را کرد و نام ده ما شد ویرانستان.
وقتی ضمیر ناخودآگاه جمعی یک ملت با اخبار و اطلاعات بد و منفی و ضد و نفیض پر می شود و شخصیت فرزندان یک جامعه با سیاهی و تباهی تکمیل می شود.آن وقت جوانان؛ آینده آن ملت را با دستان خود تکه تکه خواهند کرد.
مدرس روزنامه نگاری و روابط عمومی کشور با بیان این مطلب در اولین کارگاه خبر خوب که به همت انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان  برگزار شده بود، افزود: اساس رشد و موفقیت یک جامعه خرد جمعی، کار گروهی و مشارکت همه اقشار جامعه برای تبدیل منابع به آینده ای بهتر است و این تنها با امید آفرینی و نشاط آجتماعی حاصل از انتشار اخبار خوب صورت می پذیرد.
حکایت زندان بدون دیوار را شاید شنیده باشید. زندانی که بدون حصار و نگهبان بود اما هیچ کس از آن فرار نمی کردچرا که رئیس زندان با انتشار اخبار بد، گزارش جنایات و خیانت ها و بزهکاری های زندانیان ؛ روح امید را در نهاد آنها کشته بود و آنها را در زندان افکار پوسیده و منفی خودشان اسیر کرده بود.
رئیس دپارتمان روابط عمومی اصفهان  در جمع اصحاب رسانه و روابط عمومی استان اصفهانافزود: اندیشه و خرد جمعی یک جامعه رمز بقا و حرکت آن به سوی تعالی و پیشرفت است. خردی که در کنش متقابل نمادین بین افراد جامعه از طریق به کارگیری نمادها و زبان شکل گرفته و با تفسیرهای افراد آن جامعه بارور می شود.وقتی اخبار بد همه روزه ذهن و قلب مخاطب را پر می کند. وقتی هر روز صبح تا شب خبر غرق شدن کشتی، سقوط هواپیما، برخورد قطار، کشته شدن انسان های بی گناه که برای زندگی روزمره شان تلاش می کردند، خبر گرانی، دزدی، ارتشاء ،فساد و…در جامعه منتشر می شوددر حقیقت پیکره آن جامعه با زهر آگین ترین تیرها تیرباران می شود تا نوایی برای حرکت و پیشرفت نداشته باشد.
عضوء هیات امناء خانه ارتباطات استان اصفهان  ترویخ خودمحوری و خودخواهی به عنوان اولین درجه ناامیدی اجتماعی و تلاش افراد برای کسب سهم بیشتر و حق خودخوانده خود به هر طریقی را از نتایج  انتشار اخبار بد عنوان نموده و گفت: بدون وجود نظم و انضباط جمعی و هدفمندی فردی بر اساس چشم انداز توسعه اجتماعی و قانون مندی؛ توسعه همه جانبه به عنوان مهمترین اساس موفقیت فردی و جمعی یک جامعه بروزنخواهد کرد. در چنین جامعه ای بدون وجود مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی پست های مدیریتی به ابزارهایی برای کسب حق فردی و منفعت طلبی بدل می شود و نه میزهایی برای خدمت و اینها همه محصول انتشار اخبار بد هستند.
خبر خوب روح یک جامعه زنده است که صداقت و درستی را در جامعه ترویج می دهد. در حقیقت داده های یک رویداد با پاسخگویی خبرنگار به چهار سوال چه، که، چه زمانی و کجا با قلم توانا و اندیشه  مثبت و خلاق او به اطلاعاتی متقن بدل می شوند که می توانند باعث طرح سوالات چگونگی و چرایی در ذهن مخاطبینشان گردند. خبرنگاری که با اندیشه ای والا و قلمی توانا، روشن اندیشی، شفافیت و جامعیت را در نهاد گزارش خود در جهت پاسخگویی به چگونگی رویدادها انجام می دهد؛ در حقیقت روزنامه نگاری است که اطلاعات ذهن مخاطبانش را به دانش تبدیل کرده است و اگر در جهت خودسازی و تذهیب نفس خود تلاش و کوششی مضاعف کند با مطالعه مستمر و گفتگو و مشارکت مثبت می تواند به پاسخ چرایی رویدادهای جامعه دست یابد آن وقت نوشتاراو حکمتی است که باعث روشن گری و تعالی جامعه می شود.
روزنامه نگاران حکیم؛با انتشار چنین اخبارمثبت وعلمی ای جامعه ی پویا، فعال و منسجم را ایجاد می کند که در آن روح آزادگی و مردانگی حرف اول را میزند.
در ادامه این کارگاه مدرس دوره؛ضمن بررسی عناصر خبری و ارزشهای خبر خوب به تعبیر قرآن کریم یک خبر خوب را واجد ویژگیهایی چون آگاهانه ، منصفانه، مستند، رسا و بخشنده بوذن عنوان نموده و گفت: خبر خوب بایستی باعث ترویج آگاهی و محبت و مشارکت در جامعه شود و این ممکن نیست مگر آنکه با کلمات زیبا، نرم و شفاف مزین شود و در نهایت اندیشه ای والا، آموزنده و نشاط آور را در ذهن مخاطب خسته امروز منعکس کند تا آرام آرام شکوفه های نشاط و امید در قلب مردم عزیزمان هویدا شود .

لازم به ذکر است که انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان با همکاری مجتمع مطبوعاتی شهرداری اصفهان و خانه ارتباطات استان اصفهان که به تازگی با حضور اساتید و نخبگان رسانه استان اصفهان تاسیس شده است در راستای ارتقاء سطح آموزش و تواتمندسازی اصحاب رسانه و روابط عمومی کارگاه های مستمری را برگزار می کنند.علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره۰۳۱۳۳۳۸۷۶۲۷ تماس حاصل فرمایند.

دکمه بازگشت به بالا