در جشنواره نخستین واژه آب ،اجرای طرح نظرسنجی میزان تاثیر ترویج مصرف بهینه آب در بین داش آموزان

پایگاه خبری ارک خبر – اصفهان:

برای اولین بار در کشور از سوی آبفا اصفهان  صورت می گیرد:

در جشنواره نخستین واژه آب ،اجرای طرح نظرسنجی میزان تاثیر ترویج مصرف بهینه آب در بین داش آموزان

دهمین دوره از جشنواره نخستین واژه آب با رویکرد آموزشی ،پژوهشی متفاوت تر از دوره های قبل با در برگیری گسترده ایی در بین مدارس ابتدایی استان اصفهان برگزار می شود

رئیس اداره آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان پیرامون برگزاری دهمین دوره جشنواره نخستین واژه آب اعلام کرد:در سال  گذشته بیش از ۲۰۴ مدرسه ابتدایی در سطح استان برنامه جشنواره نخستین واژه آب در آن برگزار شد که بر مبنای دستورالعمل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مقرر گردید دهمین دوره جشنواره نخستین واژه آب با دربرگیری بیشتری نسبت به سنوات قبل برگزار شود.

محسن شفیعا افزود: علاوه بر اینکه این دوره از جشنواره نخستین واژه گسترده تر از دوره های قبل برگزار میشود بلکه در نظر گرفته شده طرح نظر سنجی پس و پیش از آزمون دانش آموزان مقطع ابتدایی حاضر درجشنواره نخستین واژه آب نیز  اجرا شود.

وی با بیان اینکه طرح نظر سنجی پس و پیش از آزمون دانش آموزان حاضر در جشنواره نخستین واژه آب با هدف بررسی میزان  تاثیر آموزش مصرف بهینه آب بر دانش آموزان ابتدایی می باشد عنوان کرد:برای اولین بار در کشور در استان اصفهان بعنوان پایلوت طرح پژوهشی پس وپیش از آزمون دانش آموزان  ابتدایی که تحت آموزش های چگونه درست مصرف کردن آب قرار می گیرد انجام می شود.

رئیس اداره آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تصریح کرد: جشنواره نخستین وازه آب با رویکرد نهادینه کردن  مصرف بهینه آب در بین آینده سازان کشور اجرا می شود چرا که به باور کار شناسان آموزش در سنین پایین بسیار موثر واقع می شود که در این راستا آبفا استان اصفهان با بهره گیری از متخصیص و کارشناسان زبده راهکارهای مصرف صحیح آب را به دانش آموزان آموزش می دهند.

شفیعا با اشاره به دعوت از هنرمندان برای اجرای برنامه اثرگذار جشنواره نخستین واژه آب خاطرنشان ساخت: آبفا استان اصفهان به منظور اینکه  دهمین جشنواره نخستین واژه آب موثرتر از قبل واقع شود مقرر گردیده با استفاده از ظرفیت هنری هنرمندان و کارشناسان آموزشی مباحث چگونگی مصرف بهینه آب را به اولیاه ،مربیان و دانش آموزان  مقطع ابتدایی آموزش داده شود.

وی ادامه داد:در این دوره جشنواره نخستین واژه آب در نظر گرفته شده که اولیاء دانش آموزان هم حضور داشته باشند تا آنها  هم که با راههای مصرف بهینه آب بیش از پیش آشنا شوند تا در نهایت مصرف صحیح آب در جامعه نهادینه شود .

شفیعا به آموزش مربیان ابتدایی پرداخت وعنوان کرد: در سال گذشته برای اولین بار در کشور مربیان و معلمان مقطع اول ابتدایی با حضور در تصفیه خانه آب اصفهان و گلپایگان علاوه بر اینکه با فرایند تصفیه آب از نزدیک آشنا شدند بلکه راهکارههای مصرف صحیح آب هم فرا گرفتند.که این امر در سال جاری نیز ادامه دارد.

رئیس اداره  آموزش همگانی شرکت آبفا استان اصفهان به برگزاری مراسم زنگ آب در مدارس استان پرداخت و اظهار داشت:با دعوت از مسئوالان ارشد شهرستانها، مسئوالان ادارات آموزش و پرورش و آبفا مراسم زنگ آب در میان مدارس استان با یادآوری اینکه قدر آب را بیش از پیش بدانیم برگزار می شود.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری پنجمین دوره جشنواره نمایش کودکان ویژه مهدهای کودک وپیش دبستانی های استان تحت عنوان (سیمای آب ) گفت:شرکت آبفا استان با همکاری و تعامل با اداره بهزیستی و آموزش و پرورش برگزاری پنجمین جشنواره سیمای آب را در دستور کار قرار داد این در حالیست که در دوره این جشنواره با استقال فراوانی روبرو شد وبیش از ۴۵۰ مهدکودک در این جشنواره شرکت کردند.

شفیعا به چگونگی اجرای جشنواره سیمای آب پرداخت و عنوان کرد:جشنواره نمایش کودکان ویژه مهدهای کودک و پیش دبستانی ها که اجرای نمایش کودکان بر مبنای داستانهای کتاب (آب دوست همیشگی ما) می باشد شکل می گیرد.

رئیس اداره آموزش همگانی شرکت آبفا استان اصفهان برگزاری جشنواره نمایش کودکان را  در سالهای گذشته بسیار موثر در ترویج مصرف بهینه آب برشمرد و عنوان کرد:اولین دوره جشنواره سیمای آب در سال ۸۶ برگزار شد که در سال ۸۷ بمنظور میزان اثربخشی این جشنواره پژوهشی در دستور کار قرار گرفت که بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش برآورد گردید بیش از ۳۰ درصد در مصرف آب مهدکودک های صرفه جویی شد.

وی افزود: در دوره اول جشنواره بیش از ۶۰۰ مربی مهدهای کودک تحت آموزش اولیه ارائه راهکارهای مصرف بهینه آب با زبان کودکانه که در قالب داستان می باشد قرار گرفتند که این مهم در سال جاری نیز در ابعاد  گسترده تری انجام می شود

شفیعا گفت: برگزاری جشنواره های  نخستین واژه ،زنگ آب ،سیمای آب و قاصدک های برکت با هدف نهادینه کردن مصرف بهینه آب در بین کودکان و نوجوانان در دستور کار قرار می گیرد تا بدین ترتیب سازگاری بین منابع و مصارف آب برقرار شود.

دکمه بازگشت به بالا