تمدید اعتبار سیستم مدیریت زیست محیطی ذوب آهن اصفهان

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان: مطابق با استاندارد ISO14001 صورت گرفت : تمدید اعتبار سیستم مدیریت زیست محیطی ذوب آهن  اصفهان به گزارش  ارک خبربه نقل ازدنیای اسرار:ممیزی خارجی سیستم مدیریت زیست محیطی ذوب آهن اصفهان مطابق با استاندارد ISO14001 ویرایش سال ۲۰۱۵ توسط موسسه گواهی دهندهSGS  طی روزهای ۱۳ و ۱۴ اسفند ماه با موفقیت انجام و تمدید اعتبار این گواهینامه در ذوب آهن اصفهان اعلام گردید . مهندس شیرین پرور مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان ضمن اعلام این خبر ، گفت: این ممیزی ،اولین ممیزی مراقبتی از دورهشش ساله گواهینامه مذکور در ذوب آهن اصفهان بوده که بر اساس نمونه برداری از فعالیتهای ۱۶مدیریت مرتبط شرکت انجام گرفته و با توجه به مشاهده نشدن هیچ گونه عدمانطباق عمده در این زمینه گواهینامه مذکور در ذوب آهن اصفهان تمدید اعتبار گردید. مهندس تولاییان معاون بهره برداری شرکت، در جلسه اختتامیه این ممیزی ضمن تشکر ازسرممیزان موسسه SGS و تمامی همکاران، با اشارهبه اقدامات اصولی و بلند مدت انجام شده در امور محیط زیستی در این مجتمع عظیم صنعتی یادآور شد که این شرکت همواره با مدنظر قرار دادن الزامات و استانداردهایزیست محیطی به موضوع محیط زیست توجه ویژه داشته و بر حسب استراتژی ها و مسئولیتهای اجتماعی خود، همواره از توصیه های ممیزان خارجی در این زمینه استقبال می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا