وضعیت تورم خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۷

ارک خبر- بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ١٣٩٧ برای کل کشور ۳۸.۲ درصد، مناطق شهری ٣٨.۴ درصد و مناطق روستایی ٣٧.٣ درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران گزارش سالانه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور برای سال ١٣٩٧ را منتشر کرد.

بر این اساس؛ شاخص کل (بر مبنای١٠٠=١٣٩۵) در سال ١٣٩٧ برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب عدد ۱۳۷.۳، ١٣۶.٩ و ١٣٩.۴ را نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل (نرخ تورم) برای کل کشور ٢۶.٩ درصد، مناطق شهری ٢۶.۶ درصد و مناطق روستایی ٢٨.١ درصد، افزایش را نشان می‌دهد.

نرخ تورم کل نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ١٨.٧، ١٨.۵ و ١٩.٣ واحد درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ١٣٩٧ برای کل کشور ۳۸.۲ درصد، مناطق شهری ٣٨.۴ درصد و مناطق روستایی ٣٧.٣ درصد بوده است.

نرخ تورم «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٢۶.٠، ٢۶.١ و ٢۵.۵ واحد درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در سال ١٣٩٧ برای کل کشور ۲۲.۴ درصد، مناطق شهری ٢٢.۵ درصد و مناطق روستایی ٢١.٨ درصد بوده است.

نرخ تورم «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ١۵.۶، ١۵.٨ و ١۴.٩ واحد درصد افزایش یافته است.

در تمامی ماه‌های سال ۱۳۹۷ نرخ تورم ماهانه بیشتر از یک درصد بوده است و بیشترین میزان آن مربوط به سه ماهه تابستان است. همچنین متوسط نرخ تورم ماهانه در این سال برای شاخص کل و گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۳.۳، ۴.۷ و ۲.۷ درصد است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا