اولین نشست مروجین مدیریت مصرف برق در شرکت توزیع برق اصفهان

اولین نشست مروجین  مدیریت مصرف برق در شرکت توزیع برق اصفهان

به گزارش ارک خبربه نقل ازدنیای اسرار:نشست مروجین  مدیریت مصرف برق با حضور مدیر دفتر روابط عمومی و  مدیر  دفتر مدیریت مصرف به همراه کارشناسان هر دو مجموعه و در بین همکاران  مروجین مدیریت مصرف از ۸ امور اجرایی  در سالن جلسات میر بر گزار شد در این جلسه به آماده سازی خانه فرهنگ به منظور برگزاری جلسات در این خصوص ؛ ترویج مباحث فرهنگی در حوزه مدیریت مصرف ؛ برگزاری جلسات مداوم با تمام سازمانها ؛ آموزش خانواده همکاران ؛ تشویق مشترکین کم مصرف همکار در جشن دانش آموزی اشاره شد و برنامه های لازم برای آن تدوین گردید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا