اصلاح انشعابات مشترکین در امور برق مرکز

اصلاح انشعابات مشترکین در امور برق مرکز

به گزارش ارک خبربه نقل از دنیای اسرار:به منظور  بهینه سازی  وتعویض کابل سرویس  درسطح شبکه برق امور برق  مرکز اقدام به اصلاح کابل سرویس مشترکین در راستای تداوم برقرسانی نموده است  بطوریکه موارد فوق با صرف کمترین هزینه، رعایت حرایم برق و زیبا سازی مبلمان شهری درحد امکان صورت پذیرفته است.
مهندس سید علیرضا عریضی مدیر امور برق مرکز گفت : بکار گیری اقتصاد مهندسی شبکه برق با استفاده حداکثری از منابع و تجهیزات موجود با صرف حداقل هزینه در پروژه ها از اولویت های شرکت توزیع برق  و به تبع آن امور مرکز می باشد
وی در ادامه گفت : با توجه به اینکه بخش زیادی از شبکه هوایی و بخش کوچکتری از آن زمینی می باشد رعایت زیبایی شبکه برق و انطباق با معماری در حوزه مبلمان شهری به ویژه در بخش توریستی  شهری از اهمیت ویژه ای بر خوردار می باشد .
   وی اظهار داشت :   امید است انجام اینگونه اقدامات باعث ارتقای کیفیت و درراستای رضایت مندی مشترکین , ارتقا ی    بهره وری اقتصادی ، ارتقا ی پایداری شبکه و زیباسازی مبلمان شهری گرددنوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا