امور برق شرق شرکت توزیع برق اصفهان نماینده برگزاری کارگاههای آموزشی مدیریت مصرف برق برای تمام نمایندگان انرژی مناطق ۱۵ گانه شهرداری و مجریان مدیریت مصرف برق شرکت شد

امور  برق شرق  شرکت توزیع برق اصفهان  نماینده برگزاری کارگاههای آموزشی مدیریت مصرف برق  برای تمام نمایندگان انرژی مناطق ۱۵ گانه شهرداری و مجریان مدیریت مصرف برق شرکت شد


به گزارش ارک خبربه نقل از دنیای اسرار:در اجرای طرح‌های مدیریت بار ویژه تابستان سال ۹۸ که به صورت منسجم از جانب وزارت نیرو و شرکت توانیر تدوین و ابلاغ شده‌است ؛ ماموریت‌هایی از جانب ستاد شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان برای امورهای اجرایی تعیین و ابلاغ شده با توجه به اهمیت مشارکت بخش اداری که به نوعی کارگزاران اصلی دولت می‌باشند  قابل اهمیت است و می‌بایست در این بازه زمانی به یاری دولت بشتابند به عبارتی  در اجرای این طرح ها طبیعی است که شیوه های  جدی‌تری را در این سال در بخش عمومی اداری ذیل ماموریت‌های ذکر شده متصور باشیم.
امیر رضا امامت جمعه مجری مدیریت مصرف در طرح های خاص امور برق شرق شرکت توزیع برق اصفهان   گفت :با توجه به اینکه شهرداری اصفهان با توجه به تعدد انشعاب‌هایش به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشترکین عمومی زیرمجموعه صنعت برق می باشد ، از همین رو امور برق شرق اصفهان به عنوان اموری که با حوزه‌های ستادی شهرداری اصفهان در ارتباط کاری بیشتر بوده ، عرصه برگزاری این نشست‌های مشترک را بیش از پیش پیگیری نموده است .
وی تصریح کرد : همین پیگیری‌ها و رایزنی‌های صورت گرفته منجر به برگزاری جلسه‌ای در چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه با حضور مدیران و نمایندگان انرژی شهرداری اصفهان در حوزه ستادی و همچنین رابطین شهرداری‌های ۱۵ گانه مناطق  اصفهان از یک سو و کارشناسان ستادی و مجریان مدیریت مصرف در امورهای اجرایی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان از سویی دیگر شد.
وی اظهار داشت : در این جلسه طرفین ضمن ارائه نقطه‌نظرات خود با هدف تضارب آرا و رسیدن به بهترین روش‌های همکاری جهت تحقق اهداف مورد نظر طرح‌های پیک‌سایی از آخرین وضعیت تولید و مصرف برق در سطح کشور و شهر اصفهان مطلع شده و با به روز نمودن اطلاعات، دست یاری یکدیگر را با گرمی فشرده و انتظار هم‌افزایی مناسبی را برای تابستان پیش رو فراهم کردند .
مجری مدیریت مصرف در طرح های خاص امور برق شرق در این نشست به ارائه اطلاعات مورد نیاز مخاطبین شهرداری اصفهان پرداخت  و ایشان را نسبت به وضعیت و آرایش تعدادی مشترکین به
تفکیک انواع تعرفه در کشور و شهر اصفهان،بررسی میزان مصرف برق در سطح کشور و شهر اصفهان به تفکیک تعرفه‌های مصرف و وضعیت رشد مصرف در هر کدام از این تعرفه‌ها ، بررسی و تحلیل اثر بارش‌های سال جاری بر افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق‌آبی و تشریح شرایط حادث شده در سال قبل به واسطه عدم حضور این نیروگاه‌ها در مدار تولید، معرفی ساعات اوج بار شبکه برق شهر اصفهان و بررسی میزان رشد احتمالی پیک مصرف برق در تابستان پیش رو و همچنین تحلیل نمودار مصرف برق شهر اصفهان و بررسی دلایل افزایش مصرف برق در تمامی ساعات و انتقال عمودی نمودار مصرف، معرفی طرح‌های مدیریت بار صنعت برق برای عبور از دوره اوج بار شبکه و تشریح چگونگی مشارکت در آنها و بهره‌مندی از پاداش‌های متناظر با هر طرح و…. آگاه نمودنوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا