پس از یک دهه آب شیرین وارد شبکه توزیع شهر خور شد


پس از یک دهه  آب شیرین وارد شبکه توزیع شهر خور شد

درسال جاری  پس از یک دهه آب شیرین از چشمه بازیاب وارد شبکه توزیع شهر خور شد

به گزار ش ارک خبربه نقل ازدنیای اسرار:محمد جواد فیروزی با اشاره به در مدار قرار گرفتن آب شیرین در شبکه توزیع آب شرب شهر خور گفت:دریک دهه اخیر بدنبال وقوع خشکسالی در  استان، آبدهی چشمه بازیاب که تنها منبع  تامین کننده آب شیرین  شهر خور است بسیار کاهش یافته بود بطوریکه از سال ۸۸ تا پایان سال ۹۷ دیگر آب شیرین وارد شبکه توزیع شهر خور نگردید.

وی ادامه داد: در سال آبی جاری بدنبال بارندگی های قابل توجه در  این شهرستان ،از ابتدای سال ۹۸ آب شیرین وارد شبکه توزیع شهر خور شد و مردم بهره مند از آب شیرین در خانه های خود شدند

فیروزی به میزان آبدهی چشمه بازیاب پرداخت و عنوان کرد: براساس دبی سنجی های صورت گرفته در زمان ترسالی آبدهی این چشمه به بیش از ۲۰ لیتر در ثانیه می رسد و در زمان خشکسالی حدود یک لیتر در ثانیه است.

مدیر آبفا خوربا بیان اینکه در چند سال اخیر بدلیل وقوع خشکسالی آبدهی چشمه بازیاب به حدود یکلیتر در ثانیه کاهش یافت عنوان کرد:در سالهای خشک که آبدهی چشمه بازیاب بسیار کاهشیافت مردم از شیرهای برداشت موجود در شهر آب شیرین موردنیاز را تامین نمودند.

وی افزود:در حال حاضر ۸۵ شیر برداشت در شهر خور موجود است که مردم در مواقع ایی که آب شیرین در شبکه موجود نیست از طریق این شیرهای برداشت آب شیرین مورد نیاز خود را تامین می کنند.

وی ادامه داد: در واقع شهر خور دارای دوشبکه آبرسانی است که یک شبکه مختص به آب شیرین و شبکه ای دیگر مربوط به اب بهداشتی می باشد

فیروزی به منابع آب بهداشتی شهر خور اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: در حال حاضر ۳ حلقه چاه تامین کننده شبکه آب بهداشتی مردم خور است  این در حالیست که EC آب این چاهها بین ۵ تا ۶ هزار در نوسان است که تنها می توان از این آب در جهت مصارف بهداشتی استفاده کرد .

وی با بیان اینکه به منظور دسترسی پایدار مردم به آب شیرین اعلام کرد: برای اینکه مردم همیشه در خانه های خوداز آب شیرین برخوردار شوند باید سیستم آب شیرین کن در شهر خور راه اندازی شود که طرح مطالعاتی این پروژه در دستور کار قرار گرفت

مدیر آبفا خور و بیابانک به راهاندازی آب شیرین کن در شهر فرخی پرداخت و اظهار داشت:با راه اندازی آب شیرین کن درشهر فرخی روزانه ۵۰۰ متر مکعب آب شیرین تولید می شود که با مصرف بهینه مردم همینمیزان آب برای دسترسی پایدار مردم به آب شیرین کفایت می کند

وی گفت: تا قبل از راه اندازی آب شیرین کن در شهر فرخی مردم از طریق ۲۰ شیر برداشت آب شیرین خود را از آب انبارها تامین می کردند.نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا