تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ذوب آهن اصفهان

مطابق با استاندارد ISO14001:2015انجام شد :

تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ذوب آهن اصفهان

به گزارش ارک خبر:ممیزی خارجی سیستم مدیریت زیست محیطی ذوب آهن اصفهان مطابقبااستاندارد ISO14001ویرایشسال ۲۰۱۵ توسط موسسه گواهی دهندهSGS    طی روزهای ۲۳و ۲۴ تیر ماه جاری با موفقیت انجام و تمدید اعتبار این گواهینامه در ذوب آهن اصفهانتایید و اعلام گردید .مهندس سیدحسین دیباجی مدیر کیفیت  فراگیرذوب آهن اصفهان ضمن اعلام این خبر یادآور شد : این ممیزی ،دومین ممیزی مراقبتی ازدوره سه ساله گواهینامه مذکور در ذوب آهن اصفهان بودکه بر اساس نمونه برداری از فرایندها و فعالیت های مدیریت های مرتبط شرکت توسط دو نفر ازممیزان  SGSانجام گرفت وبا توجه به مشاهده نشدن هیچ گونه عدم انطباق عمده دراین زمینه ، گواهینامه  سیستم مدیریت زیست محیطی مطابق با استاندارد ISO14001 ویرایش سال ۲۰۱۵در ذوب آهن اصفهان تمدید اعتبارگردید. مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت، در جلسه اختتامیه این ممیزی ضمن تشکر از سرممیزان موسسه SGS وتمامی مدیران و همکاران ، با اشاره به اقدامات اصولی وبلند مدت انجام شده در امور محیط زیستی  دراین مجتمع عظیم صنعتی گفت: این شرکت همواره با مدنظر قرار دادن الزامات واستانداردهای زیست محیطی  وحتی فراتر از آن به موضوع حفظ محیط زیست توجه ویژه داشته و بر حسب استراتژی ها و مسئولیت های اجتماعی  خود، از توصیه های ممیزان  داخلی وخارجی در زمینه بهبود و اصلاح امور استقبال می کند .وی با اشاره به طرح های مرتبط با بهبود شرایط زیست محیطی درحال انجام در شرکت از جمله طراحی وساخت درب های فلکسیبل درواحد کک سازی افزود : ذوب آهن اصفهان با ایجاد حدود ۱۶ هزار هکتار فضای سبز به میزان ۸۰ برابر استانداردهای موجود در این زمینه ،سالانه هزینه هنگفتی جهت نگهداری ازآن پرداخت می کند و در راستای رسالت خود در بهبود شرایط محیط زیستی باز هم در این زمینه ها سرمایه گذاری خواهد کرد.نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا