موجودی آب مخازن سدها به ۷۸ درصد رسید

موجودی کل سدهای کشور هم اکنون ۵۰ میلیارد مترمکعب است که به این ترتیب،‌ درصد پرشدگی آنها از ۸۲ درصد در خردادماه،‌به ۷۸ درصد در تیرماه رسید.

همزمان با فاصله گرفتن از روزهای پربارش بهاری روند کاهش آب مخزن سد های کشور آغاز شد.

تازه ترین گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران در باره میزان پرشدگی سد های کشور نشان می دهد که این میزان درخردادماه ۸۲ درصد بوده است که در ۱۸ تیرماه به ۷۸ درصد کاهش یافته است. تداوم این روند ضرورت توجه جدی تر به بحث مدیریت مصرف آب را دوچندان می سازد.

میزان ورودی سد های کشور تا ۱۸ تیرماه ۸۸۰ میلیون متر مکعب اعلام شده است درحالی که میزان ورودی در پارسال ۳۱۰ میلیون متر مکعب بوده است.

میزان خروجی سد ها تا ۱۸ تیرماه ۱.۸۴ میلیارد متر مکعب بوده است درحالی که این رقم پارسال ۱.۰۱ میلیارد متر مکعب گزارش شده بود.

گرچه براساس تازه ترین آمار منتشر شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران میزان بارندگی ها در ۶ حوضحه اصلی آبخیز کشور با ۱۰۱ درصد رشد در سال آبی جاری (مهرماه ۹۷ تا ۳۰ تیرماه ۹۸) به ۳۳۶.۹ میلی متر رسیده است اما روند آب ذخیره پشت سد ها نشان از کاهش حجم آب است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا