لزوم تقویت فناوری و اطلاعات دربخش بهره برداری

لزوم تقویت فناوری و اطلاعات دربخش بهره برداری

به گزارش ارک خبر، مهندس علوی درجلسه ای که با حضور اعضاء هیات مدیره و سایر مدیران و روسای واحدها، در سالن جلسات این شرکت برگزار شد بیان داشت: این شرکت از نظر فناوری و اطلاعات دربخش هایی رشد داشته ولی در بهره برداری، بویژه مشترکین به جایگاه مطلوبی نرسیده است.

مهندس علوی، بیان داشت در مدت گذشته اقدامات خوبی در راستای ارتقا سیستم های شرکت و فرم های تقاضای خدمات الکترونیک با در نظر گرفتن ضریب ایمنی در سیستم ها انجام شد اما انتظارشرکت دستیابی به سیستم متعالی در حوزه فناوری و اطلاعات است.

وی، گفت: دنیا، دنیای تکنولوژی و عصر، عصر ارتباطات است، شرکت گاز استان اصفهان به عنوان نخستین شرکتی که صاحب جایزه و تندیس است و در مسیر تعالی قدم نهاده باید در همه زمینه ها پیشتاز باشد و اکثر خدماتش به صورت الکترونیکی و سیستماتیک ارائه گردد.

مهندس علوی، با تاکید برارتقاء خدمات الکترونیکی بویژه دربخش هایی که مستقیماً با مشترکین مرتبط است، افزود:‌ ما باید در این بخش با الکترونیکی کردن خدمات بویژه در دفاترپیشخوان، شاهد کمترین چالش ها باشیم و رضایتمندی مشترکین خود را روز به روز توسعه بدهیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان،همچنین با تاکید بر ایجاد روحیه همکاری و هماهنگی در واحد فناوری اطلاعات با همهواحدها و بویژه واحد مخابرات به دلیل قرابت کاری که این دو واحد بایکدیگر دارندافزود: ضمن تاکید بر حفظ حرمت ها و ایجاد روحیه نشاط و همدلی باید روند همکاری بادقت نظر بهتر و بیشتر تداوم یابد.

مهندس علوی، با بیان اینکه مدیران باید برای لحظه لحظه خود ونیروهای زیرمجموعه خود برنامه داشته باشند، گفت: یک مدیر موفق و کارآمد ضمن برنامه ریزی ‌و اجرای مناسب با تاکید بر تعصب و تعهد سازمانی باید نظارت عالیه بر وظایف نیروهای خود داشته باشد و هدفمند عمل کند.

وی، از سرپرست جدید واحد فناوری اطلاعات خواستارنظارت، کنترل و نگهداری تأسیسات فناوری اطلاعات و تجهیزاتIT ، اخذ گزارشات روزانه از مسئولین فناوری اطلاعات در ستاد و ادارات تابعه، نظارت عالیه برحفاظت و امنیت داده ها و اطلاعات شرکت گردید و بر بررسی مرتبط وضعیت سیستم های مربوط به فناوری اطلاعات ، پیگیری جهت رفع مشکلات مربوط به فناوری اطلاعات در سطح استان،  نیازسنجی، اولویت بندی و توسعه سیستم های مورد نیاز در بخش های سخت افزار، نرم افزار کاربردی و شبکه و … تاکید کرد.نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا