میزان بارش‌های کشور ۱۰درصد رشد یافت

میزان بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه۹۸)تا روز بیست و یکم دی‌ماه به رقم ۱۲۳.۵ میلیمتر رسید که این میزان بارش نسبت به مدت مشابه پارسال که ۱۱۲.۵ میلیمتر بود، رشد۱۰ درصدی را نشان می‌دهد و این درحالی است که اکنون بارش‌ها در مناطق جنوبی کشور ادامه دارد.

بارش‌های ۱۱۰ روزه سال آبی جاری(ابتدای مهرماه۹۸ تا انتهای شهریور۹۹) که به رقم ۱۲۳.۵ میلیمتر رسیده در مقایسه با میانگین بارش های دوره بلندمدت۵۱ ساله گذشته که ۸۶.۳ میلیمتر بارندگی ثبت شده دارد و رشد ۴۳درصدی را نشان می‌دهد.

روند بارش‌ها در۶ حوضه اصلی آبریزکشور شامل دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرق و قره قوم بسیار متفاوت است به گونه‌ای که در حوضه آبریز دریای عمان و خلیج فارس که هنوز بارندگی های آن تداوم دارد، ۲۲۰.۹ میلیمتر تا روز ۲۱ دی ماه ثبت کرده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه آن درپارسال که ۲۰۹.۱ میلیمتر بارش ثبت شده دارد و رشدی ۶ درصدی را تجربه می‌کند .

میزان بارش‌ها در حوضه آبریزدریای خزر۱۴۹.۳ میلیمتر شده درحالی که میزان بارش های آن در سال آبی پارسال ۱۹۲ میلیمتر بوده که رشد منفی را نشان می‌دهد.

جالب ترین موضوع در روند بارش‌های اخیر آن است که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه که از کاهش حجم آب رنج می برد، درحالی ۹۰.۴ میلیمتر بارندگی رخ داده که پارسال میزان بارش های آن به ۱۷۳ میلیمتر رسیده و بیانگر رشد منفی در این حوضه آبریز است که باز مسئله تداوم حیات این دریاچه را می‌تواند با چالش روبرو سازد.

همچنین در حوضه آبریز فلات مرکزی تا روز۲۱ دی ماه ۸۱.۸ میلیمتر بارندگی رخ داده که در مقایسه با بارش‌های پارسال این حوضه که رقم۵۶.۴ میلیمتر است رشد ۴۵درصدی را نشان می دهد.

حوضه آبریز مرزی شرق هم در حالی تا بیست و یکمین روز دی ماه ۵۴.۶ میلیمتر بارندگی را به خود دیده که میزان بارش‌های آن در پارسال ۱۴.۳ میلیمتر بوده و رشد ۲۸۲ میلیمتری را به جای گذاشته است.

روند بارش‌های حوضه آبریز قره قوم هم به گونه ای است که تا ۲۱ دی ماه ۶۴.۱ میلیمتر بارندگی داشته و در مقایسه با بارندگی‌های پارسال این حوضه که ۷۴ میلیمتر بوده رشد منفی ۱۳درصدی را نشان می‌دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا