ثبت رکورد روزانه در ناحیۀ آهن‌سازی شرکت فولاد مبارکه

همکاران تلاشگر ناحیۀ آهنسازی با ثبت رکورد تولید روزانۀ آهن اسفنجی به میزان ۸ هزار و  ۸۱۵ تن در واحد شهید خرازی موفقیت دیگری را در سال جهش تولید به نام خود ثبت کردند.

به گزارش ارک خبر:داریوش رشیدی مدیر ناحیۀ آهنسازی با اعلام این خبر افزود: رکورد روزانۀ قبلی به میزان ۸هزار و ۶۴۰ تن بود که در فروردینماه ۹۹ به دست آمده بود. این رکورد تولید روزانه در سال جهش تولید و در ادامۀ عملکرد موفقیتآمیز این ناحیه در این سال حاصل شده که ناشی از عزم راسخ همکاران در این ناحیه برای مشارکت هرچه بیشتر در حرکت روبهرشد  در مسیر  تولید بیشتر و اقتصاد کشور است.
وی همچنین افزود: امیدواریم با برنامهریزی صورتگرفته و اهتمام کلیۀ کارکنان ناحیۀ آهنسازی و واحدهای پشتیبانی، عملکرد درخشانی در سال ۹۹ به ثبت برسانیم.
محمدرضا فتحی رئیس واحد احیا مستقیم نیز در گفتوگو با خبرنگار فولاد افزود: خوشبختانه با همت کارکنان واحد احیا مستقیم شهید خرازی و همکاری دیگر واحدهای ناحیه، اعم از گندلهسازی، مواد خام و برنامهریزی تولید و تعمیرات، و با پشتیبانی واحدهای خدماتی و ستادی، با وجود شرایط ویژه و مراقبتهای لازم جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا این موفقیت به دست آمده است و جا دارد از تمامی همکارانی که با کار گروهی خود و در نظر گرفتن رویههای سازمانی افتخارآفرینی کردهاند تشکر کنم.

دکمه بازگشت به بالا