ترجمه کتاب توسط عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

کتاب مقدمه ای بر مرور سیستمایک توسط دکتر سعید جهانیان عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان ترجمه و منتشر شد.

به گزارش ارک خبر:کتاب” مقدمه ای بر مرور سیستمایک” تالیف دیوید گوگ،سندی الیور و جیمز توماس توسط دکتر سعید جهانیان عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان دارای مدرک دکتری تخصصى مدیریت سیستم ها و دکتر عادل آذر ترجمه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۹۸ به چاپ رسید.

این کتاب مربوط به شیوه اجرای مرور سیستماتیک و روش ها و چارچوب های اجرا و اعتبار سنجی پژوهشی می باشد.

فهرست مطالب کتاب شامل موارد زیر است:

فصل اول: معرفى مرور سیستماتیک

فصل دوم:مشارکت ذینفعان در پژوهش مرورى

فصل سوم: شباهتها و تفاوتها در پژوهش مرورى

فصل چهارم:شروع یک پژوهش مرورى

فصل پنجم: یافتن مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش مرورى

فصل ششم: توصیف و تحلیل مطالعات پیشین

فصل هفتم: ابزارها و فناورى هاى مدیریت اطلاعات

فصل هشتم: روشهاى سنتز براى ادغام و پیکره بندى داده هاى متنى یا ترکیبى

فصل نهم: روشهاى سنتز براى ادغام و پیکره بندى داده هاى کمى

فصل دهم: ارزیابى شواهد پژوهشى

فصل یازدهم: به کارگیرى یافته هاى پژوهشى

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا