افزایش بازده کیفی فولادهای ویژۀ انتقال نفت و گازترش به ۹۰ درصد

به گزارش ارک خبر:با تلاش جمعی مدیریت و کارکنان ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم فولاد مبارکه کیفیت تختالهای  مطابق سفارش تولیـــدشده در این ناحیــــه که برای تولیـــــد لولههای انتقال نفت و گازترش مورداستفاده قرار میگیرد، به ۹۰ درصد افزایش یافت.

رئیس کنترل کیفی فولادسازی و ریختهگری مداوم فولاد مبارکه با بیان این مطلب و با اشاره به اهمیت استراتژیک تولید این نوع فولادها که در صنایع نفت و گاز کشور مورد استفاده قرار میگیرد، تصریح کرد: طرح احداث خط لولۀ انتقال نفت خام گوره به جاسک یک پروژۀ ملی و بسیار مهم است؛ ازاینرو تولید تختال با کیفیت موردنیاز تولید ورق این نوع لولهها که از ماهها قبل در شرکت فولاد مبارکه آغاز شده، برای شرکت فولاد مبارکه از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
محمدمهدی مرندی، ضمن قدردانی از تلاش همۀ مدیران و کارکنان که در بخشهای مختلف فولاد مبارکه در تولید این نوع گرید خاص فعالیت دارند، در خصوص اهمیت عملکرد واحد کنترل کیفی ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم در تولید این نوع محصولات گفت: تمامی تختالهای تولیدی این گریدها بلافاصله پس از اتمام برش تا زمانی که مدارک موردنیاز تکمیل و مجوز آزادسازی و ارسال آنها صادر شود، بلوکه میشوند.
وی در تشریح این فرایند افزود: کنترل آنالیز شیمیایی ذوبها از نظر مطابقت با کارت ساخت گرید مربوطه، بازرسی دقیق تختالها در حالت گرم در پولپیت برش ماشین ۵ ریختهگری، گزارش سریع عیوب سطحی و شکلی احتمالی در صورت مشاهده به مسئولین تولید برای رفع سریع عیوب در حین ریختهگری و نهایتا عدم تولید تختال معیوب از وظایف مهم این واحد است. همچنین پس از اتمام سیکل خنککاری و چیدمان تختالها نیز کارکنان واحد کنترل کیفی اقدام به بازرسی دقیق سطح رویی و جانبی و همچنین سر و ته تختالها میکنند. پس از آن عملیات زدودن زائدهای اضافی (شُرّهزنی) بر روی تختالها و اندازهگیری ابعادی دقیق طول و عرض و ضخامت آنها بهمنظور مطابقت با ابعاد مورد درخواست مشتری انجام میشود.
رئیس کنترل کیفی فولادسازی و ریختهگری مداوم فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: در مرحلۀ بعد چنانچه از سوی بازرس عیبی در تختال مشاهده شود، رفع عیب برحسب نوع آن، توسط برش یا مشعل اسکارف انجام میشود. پس از بازرسی مجدد و در صورت برطرف شدن کامل عیب و تطابق با دستورالعملهای کنترل کیفی، تختال مورد تأیید قرار میگیرد.
وی با تأکید بر اهمیت کیفیت این قبیل محصولات اظهار داشت: در ادامۀ فعالیتهای فوق، مرحلۀ مستندسازی قرار دارد. به همین منظور، واحد کنترل کیفی با همکاری تمام واحدهای مرتبط مانند آزمایشگاه فولادسازی، واحد آمادهسازی و اصلاح تختال (۲۸)، دفتر فنی تولید (STG)، واحد برنامهریزی و کنترل تولید (PPC) و واحد متالورژی و روشهای تولید (MPT) مدارک موردنیاز مشتری را نیز تهیه، گردآوری و ارائه میکند.
مرندی با تأکید بر اینکه بازرسهای مقیم شرکت IGS که نمایندۀ شرکت نفت هستند تمامی این مدارک را دقیقا بررسی و تأیید میکنند، گفت: مدارک مربوطه جهت تنظیم صورتجلسه به واحد صدور گواهی کیفیت فرستاده میشود و در آنجا صورتجلسۀ آزادسازی تختالها با حضور نمایندگان واحد فروش، فولاد اکسین، گواهی کیفیت و بازرس شرکت IGS تنظیم و امضا میشود. سپس این صورتجلسه در اختیار واحد کنترل کیفی فولادسازی قرار میگیرد و تختالهای بلوکهشده مطابق صورتجلسۀ ارسالی، آزادسازی و از بلوکه خارج میشود. در نهایت تختالها توسط واحد برنامهریزی و کنترل حمل محصولات به مقصد مشتری ارسال میگردد.
وی با تأکید بر اینکه تولید فولاد خام موردنیاز تولید ورق و لولههای انتقال نفت و گازترش برای فولاد مبارکه از اهمیت ویژهای برخوردار است گفت: همچنان که اشاره شد، طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک یک پروژۀ ملی است و مدیریت و کارکنان فولاد مبارکه از اینکه در اجرای این پروژه ملی سهیماند، به خود میبالند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا