پیش بینی کاهش ۷۰ درصدی قطعی ناخواسته برق در اثر برخورد پرنده

پیش بینی کاهش ۷۰ درصدی قطعی ناخواسته برق در اثر برخورد پرنده

به گزارش ارک خبر:همه ساله همزمان با شروع فصل بهار لانه سازی پرندگان در مناطق کشاورزی بر روی شبکه های برق و در نتیجه برخورد پرنده با شبکه و قطعی برق و مرگ پرنده از رخدادهای پر تکرار محسوب می گردد. به منظور رفع این مشکل و با هدف ارتقاء شاخص استراتژیک سایدی و همچنین در راستای حفاظت از محیط زیست ، بهره برداری امور برق منطقه ۷ راهکارهای مناسبی را در اواخر سال گذشته شناسایی و پیاده سازی نمود.
ساخت و نصب لانه مصنوعی پرنده به منظور پیشگیری از ساخت لانه توسط پرنده بر روی شبکه ، کاور گذاری ایزولاتورهای شبکه جهت جلوگیری از برخورد پرنده با هادیهای شبکه ، نصب لینک کششی روی فاز وسط پایه های انتهایی جهت ایجاد فاصله مناسب تا محل فرود پرنده ، روکشدار کردن جمپرهای پایه های انتهایی و بازدیدهای مستمر از شبکه توسط گروه عملیات بهره برداری به منظور پاکسازی شبکه از لانه سازی پرندگان قبل از تخم گذاری و جوجه آوری از جمله اقدامات انجام گرفته بهره برداری طی یک برنامه ریزی مدون میباشد. با اقدامات موثر انجام شده حجم قطعی های ناخواسته برق در اثر برخورد پرنده از ۱۵۶ مورد در سال ۹۸ به ۸ مورد تا تاریخ گزارش در سال ۹۹ کاهش یافته است که به تناسب نشان از کاهش ۷۰ درصدی خاموشیهای مربوط به برخورد پرنده میباشد.

دکمه بازگشت به بالا