لزوم بازنگری در معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی آذربایجان شرقی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر بازنگری در معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای پروژه‌های عمرانی، گفت: ارزیابی‌ها باید عادلانه، منطقی و اثرگذار باشد و منجر به اصلاح مسیر اجرای پروژه‌ها شود.

جواد رحمتی در جلسه شورای فنی استان، با اشاره به روند فعلی نظارت بر اجرای پروژه‌های عمرانی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در این خصوص، اظهار کرد: در حال حاضر برخی از عوامل اجرایی و مدیریتی در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها لحاظ نمی‌شود و لازم است در معیارهای این ارزیابی بازنگری شود.

وی با بیان این‌که ارزیابی پروژه‌ها باید بر اساس ابعاد و مقیاس پروژه و حجم مأموریت‌های دستگاه مجری باشد، افزود: معیارهایی مانند مهندسی ارزش، عوامل بیرونی، تخصیص بودجه و میزان پای‌بندی دستگاه‌ها به قوانین و مقررات نیز باید در ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه نقش افراد و سلایق باید در اجرای پروژه‌ها کاهش یابد، گفت: ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نباید با نگاه کلیشه‌ای انجام شود، بلکه این امر باید منجر به اصلاح و بهبود عملکردها شود.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی افزود: شورای فنی استان باید معیارهای ارزیابی را مورد بازنگری قرار داده و به راهکار مناسبی دست یابد که بر اساس آن، ارزیابی‌ها، عادلانه، منطقی و اثرگذار باشد.

وی همچنین درخصوص رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای مشاوران و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی، گفت: دستگاه‌ها موظفند صلاحیت پیمانکاران را بررسی و نسبت به گزارش تخلفات آنان اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: چرا پیمانکاری که به خاطر تخلف در اجرای یک پروژه، خلع ید شده است برای اجرای پروژه دیگری در یک دستگاه دیگر قرارداد می‌بندد؟ این موضوع ناشی از عدم برخورد با تخلفات است.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، در این جلسه دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای پیمانکاران و مشاوران، درج ردیف سنگ‌های تزئینی در فهرست بهای واحد رسته ابنیه و موضوع بازنگری در معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای پروژه‌های عمرانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا