کسب رکوردهای تولید روزانه و ماهانه در ناحیۀ نورد سرد

به گزارش ارک خبر:بهزاد بهادرانی، مدیر ناحیۀ نورد سرد، از کسب رکوردهای تولید روزانه و ماهانه در خطوط مختلف این ناحیه در اردیبهشتماه ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: کارکنان بلندهمت و پرتلاش واحدهای آنیلینگ شمارۀ ۲، تمپرمیل و قلعاندود در ادامۀ افتخارآفرینیهای خود در دومین ماه از سال جهش تولید نیز به رکوردهای جدیدی دست یافتند.

دست
یابی به رکوردهای تولید ماهانه و روزانه در واحد آنیلینگ شمارۀ ۲ نورد سرد
رئیس واحد باکس آنیلینگ و شستوشوی الکترولیتی فولاد مبارکه کسب این رکوردهای ارزشمند را به مدیریت و کارکنان شرکت تبریک گفت و در این خصوص افزود: هدف از آنیلینگ، بازیابی خواص ورق نوردشده به قبل از فرایند نورد است، بهنحویکه امکان ادامۀ فرایند تولید فراهم گردد. بر این اساس، کلافها به مدتزمان مشخص در دمای بالای ۵۷۰ درجه در یک اتمسفر محافظ (عاری از اکسیژن) قرار میگیرد تا با تجدید ساختارکریستالی  فولاد، سختی در ورق کاهش یابد و امکان ادامۀ فرایند تولید فراهم شود. سپس کلافها در همان اتمسفر تا دمای محیط خنک میشوند و به واحد بعدی جهت ادامۀ فرایند ارسال میگردند.
اکبر نادری با بیان اینکه واحد آنیلینگ از نظر تناژ تولید، گلوگاه تولید زنجیرۀ محصولات سرد است، افزود: این واحد با بررسی دقیق و ارتقای پارامترهای فنی توانسته تولید خود را بهبود بخشد و با اقداماتی که انجام شده، در اردیبهشتماه با عبور از برنامۀ تولید ماهانه، حجم زیادی از محصولات ویژه را نیز تولید کند و جوابگوی نیاز مشتریان باشد.
وی رکورد ماهانۀ قبلی این واحد را به میزان ۵۲ هزار و ۷۰۰  تن و مربوط به فروردینماه ۹۸ اعلام کرد و گفت: در ادامۀ این موفقیتها، در اردیبهشتماه سال جاری نیز همکاران این واحد موفق شدند با تولید ۵۳ هزار و ۷۰ تن کلاف، رکورد ماهانۀ جدیدی به ثبت برسانند.
رئیس واحد باکس آنیلینگ و شستوشوی الکترولیتی فولاد مبارکه با اشاره به اینکه علاوهبر ثبت رکورد ماهانه، دستیابی به رکورد روزانه نیز از دیگر افتخارات همکاران است ادامه داد: در اردیبهشتماه ۱۳۹۹ رکورد روزانۀ واحد آنیلینگ نیز در سه مرحله ارتقا یافت، بهنحویکه از ۲ هزار و ۱۰ تن  در روز، ابتدا به رکورد روزانۀ ۲ هزار و ۷۰ تن  و سپس به۲ هزار و ۸۸ تن و درنهایت به ۲ هزار و ۱۵۴ تن  افزایش یافت.
وی در پایان از حمایتهای مدیریت ناحیه و همکاری واحدهای ناحیۀ نورد سرد و کلیۀ همکاران شاغل در واحد آنیلینگ و تمامی قسمتهای مرتبط، تشکر و قدردانی کرد.

رکورد تولید ماهانه در واحد تمپرمیل نورد سرد از مرز ۱۳ هزار تن گذشت

عبدالرحیم صادقی، رئیس خطوط اسکین و تمپرمیل ناحیۀ نورد سرد از کسب رکورد ماهانۀ تولید در اردیبهشتماه ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: در ماه میهمانی خدا و با تلاش مدیریت و همکاران این بخش، تولید واحد تمپر به ۱۳ هزار و ۷ تن رسید.
وی رکورد ماهانۀ قبلی واحد تمپر را مربوط به دیماه ۱۳۸۵ و به میزان ۱۲ هزار و ۷۷۱ تن اعلام کرد و گفت: در اردیبهشتماه سال جاری با همت همۀ همکاران پس از ۱۵ سال به این میزان تولید دست یافتیم.

کارکنان پرتلاش این واحد با افزایش دانش فنی و تجربۀ خود، از بروز توقفات اضطراری جلوگیری کردند

محمدحسین داستانی، سرپرست تولید خط تمپرمیل افزود: در سال ۱۳۸۵ واحد تمپرمیل علاوهبر تولید کلافهای سیکل قلعاندود، کلافهای سیکل سرد را که ضخامت بیشتری دارند نیز تولید میکرد؛ اما در سالهای اخیر، این واحد تمرکز خود را بر تولید کلافهای «بلک پلیت» و سیکل قلعاندود که ضخامت کمتری دارند گذاشته است. ازاینرو دستیابی به این میزان تولید با سختیهای خود مواجه بوده است.
وی با تأکید بر نقش نیروی انسانی بهعنوان سرمایۀ اصلی شرکت و نقش آن در کسب این افتخارات گفت: کارکنان پرتلاش این واحد با افزایش دانش فنی و تجربۀ خود، ضمن افزایش آمادهبهکاری خط، از بروز توقفات اضطراری جلوگیری کردند که نتیجه آن تأثیر مستقیم برافزایش تولید محصولات است.
داستانی از کوشش مثالزدنی کارکنان تولید و تعمیرات واحد، همکاری گروه فنی تولید و تعمیرات ناحیه و واحد برنامهریزی تولید نورد سرد و حمایتهای مدیریت ناحیه بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر در کسب این افتخارات یاد و اظهار امیدواری کرد در آینده نیز این رکوردشکنیها تداوم داشته باشد.

تولید ماهانه در واحد قلعاندود نورد سرد به ۱۰ هزار و ۲۴۲ تن افزایش یافت
رئیس خطوط قلعاندود و برش ناحیۀ نورد سرد فولاد مبارکه گفت: همزمان با سال جهش تولید و در راستای سیاستهای کلی شرکت مبنی بر تولید حداکثری محصولات، به همت کارکنان سختکوش ناحیۀ نورد سرد، بهویژه واحد قلعاندود ،  رکورد جدیدی در تناژ تولید ماهانۀ محصولات قلعاندود محقق شد.
مصطفی ناجی اظهار داشت: بر این اساس، در اردیبهشتماه جاری، کارکنان سختکوش واحد قلعاندود موفق شدند پس از ۱۰ سال با عبور از رقم ۱۰ هزار و ۲۴۲ تن رکورد جدیدی را در تولید ماهانۀ این محصول ثبت کنند و رکورد قبلی خود به میزان ۱۰ هزار و ۲۲۱ تن را که در آبان ماه ۱۳۸۸ کسب شده بود پشت سر بگذارند.
وی تصریح کرد: همچنین در مدت مشابه، کارکنان پرتلاش خط برش ۱ ورق قلعاندود فولاد مبارکه نیز موفق شدند پس از ۵ سال با عبور از رقم ۴ هزار و ۸۳۸ تن رکورد جدیدی را در تولید ماهانۀ این محصول ثبت کنند و رکورد قبلی ۴ هزار و ۸۳۳ تن را که در فروردینماه ۹۵ کسب شده بود پشت سر بگذارند. این در حالی است که با تمرکز بر کیفیت محصول، شاخص بازده کیفی محصول نیز با بهبود مناسب به عدد ۸۶٫۲۸ رسیده است.
رئیس خطوط قلعاندود و برش ناحیۀ نورد سرد فولاد مبارکه تصریح کرد: باتوجهبه نیاز بازار و ضرورت پاسخگویی به تقاضای مشتریان و بر اساس سیاستهای کلی شرکت مبنی بر تولید محصولات خاص و با ارزش افزودۀ بالاتر، در سالهای اخیر سبد محصولات قلعاندود فولاد مبارکه دارای تنوع بیشتری شده و به سمت ورقهای با ضخامت کمتر و استحکام بیشتر سوق داده شده است که همین امر دستیابی به تناژهای بالا را سخت کرده است.
مصطفی ناجی در خاتمه از حمایتهای مدیریت و خدمات کلیۀ واحدهای سرویسدهنده و پشتیبانی و از یکایک کارکنان سختکوش زنجیرۀ قلعاندود بهویژه کارکنان امانی و پیمانی واحد قلعاندود و خط برش شمارۀ یک قلعاندود تشکر و قدردانی کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا