رشد ۱۰۹ درصدی سود ناخالص شرکت ایریسا

به گزارش ارک خبر:مجمع عمومی شرکت ایریسا روز سهشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۰  در محل دفتر این شرکت با حضور بیشتر سهامداران آن شرکت برگزار شد
مرتضی شبانی با اعلام این خبر افزود: در این مجمع پس از تلاوت کلامالله مجید و انتخاب اعضای هیئترئیسۀ مجمع، گزارش هیئتمدیره به مجمع توسط مدیرعامل شرکت رسول سرائیان ارائه شد و در ادامه، بازرس قانونی و حسابرس مستقل گزارش خود را در خصوص صورتهای مالی شرکت به مجمع ارائه کرد.
پس از تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  توسط سهامداران، روزنامۀ گسترش صمت بهعنوان روزنامۀ کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید و مؤسسۀ حسابرسی آزمونپرداز ایران مشهود به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و شرکت آیین تراز آریا به سمت بازرس علیالبدل برای سال مالی منتهی  به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  انتخاب شدند.
وی با بیان اینکه سرمایۀ شرکت ایریسا ۳۱۸ میلیارد ریال است، گفت: طبق گزارش سال مالی ۹۸ این شرکت، درآمد عملیاتی شرکت ایریسا ۷۶ درصد و سود ناخالص آن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۹ درصد افزایش یافته است. این شرکت در سال مذکور به ۲۲ میلیارد ریال سود خالص دست یافته است که حدود ۲۸ درصد آن در مجمع و به ازای هر سهم مبلغ ۲۰ ریال سود تقسیم گردید.
شبانی خاطرنشان کرد: ۷۵ درصد از سهام شرکت ایریسا متعلق به شرکت فولاد مبارکه و ۲۵ درصد آن متعلق به کارکنان فعال و بازنشستگان شرکت است.
وی همچنین گفت: مقدمات واگذاری سهام کارکنان به شرکت فولاد هرمزگان جنوب در سال جاری فراهم شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا