مدیرکل محیط‌زیست استان چهارمحال و بختیاری: اقدامات زیست‌محیطی فولاد سفیددشت قابل‌تقدیر است

با حضور مدیرکل محیطزیست استان چهارمحال و بختیاری از طرح توسعۀ فضای سبز شرکت فولاد سفیددشت رونمایی شد.
به گزارش  ارک خبر، در این بازدید شهرام احمدی مدیرکل محیطزیست استان از اقدامات مثبت فولاد سفیددشت درخصوص توسعۀ فضای سبز، خرید پساب شهرستان بروجن و تصفیه و بازچرخانی آبهای خاکستری در فرایند تولید و همچنین از اقدامات زیستمحیطی این شرکت ابراز رضایت کرد.
بنابر این گزارش، در این بازدید محمود اربابزاده مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری ضمن تشریح وضعیت تولید، پروژههای توسعۀ در دست اقدام و تشریح فعالیتهای زیستمحیطی این شرکت گفت: شرکت فولاد سفیددشت بهمنظور تعهد به مسئولیتهای اجتماعی خود در حوزۀ موضوعات زیستمحیطی اقدام به خرید پساب شهری و تصفیه و بازچرخانی آن در سیکل تولید شرکت کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد بهزودی با حمایت سهامداران و مسئولان استان شاهد افتتاح پروژۀ فولادسازی و طرح انتقال پساب و راهاندازی تصفیهخانۀ بهداشتی شرکت باشیم.
مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری در ادامه از توسعه فضای سبز این شرکت خبر داد و گفت: با اضافه شدن ۳ هزار و۵۰۰  اصله درخت، تعداد درختان این شرکت به ۷ هزار و ۵۰۰ اصله رسید و مساحت فضای سبز از ۸ هکتار به ۱۲ هکتار افزایش یافت.
اربابزاده ادامه داد: علاوه بر موارد یادشده، بازچرخانی آب و بهکارگیری سیستم تصفیه و بازیافت پسابها، کاهش مصرف منابع آب و انرژی، کاهش مستمر آلایندهها، کاهش مواد اولیۀ مصرفی، کاهش تولید ضایعات و تفکیک و بازیافت آنها در حد امکان و حرکت بهسوی تولید پاک و اقتصاد سبز، ارتقای سطح آگاهیها و توانمندیهای کارکنان و درنهایت همکاری و تعامل با سازمانها، تشکلها و مراجع نظارتی جهت مشارکت در فرهنگسازی عمومی و کنترل زیستمحیطی بخش دیگری از اقدامات زیستمحیطی و مسئولیتهای اجتماعی این شرکت است.
دکمه بازگشت به بالا