عضو هیئت مدیره فولاد مبارکه در بازدید از خطوط تولید این شرکت عنوان کرد: شرکت فولاد مبارکه سرآمد بازار سرمایه و تولید در کشور

به گزارش ارک خبر: محمد زارع پور اشکذری عضو هیئت مدیرۀ شرکت فولاد مبارکه در جریان بازدید از خطوط تولید فولاد مبارکه اظهار داشت: شرکت فولاد مبارکه سرآمد بازار سرمایه و تولید در کشور است و خوشبختانه مدیران و کارکنان تلاشگر این شرکت، سالی را  که جهش تولید نامگذاری شده است با کسب رکوردهای پیاپی آغاز کردند و نویدبخش روزهای خوبی برای ذینفعان بودند.
وی با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه دارای زنجیرۀ کامل تولید فولاد است، گفت: انشاءالله با عملکرد بهینۀ این گروه، کشورمان به برنامۀ بلندمدت افق ۱۴۰۴ دست خواهد یافت.
زارعپور از پروژۀ نورد گرم ۲ فولاد مبارکه بهعنوان یکی از مباحث مهم مطرحشده در هیئتمدیره نام برد و گفت: با اجرایی شدن آن قطع بهیقین ارزش بازار سرمایۀ فولاد مبارکه و زنجیرۀ ارزش گروه فولاد مبارکه بهتر از گذشته خواهد شد و در بحث اشتغال، ارزش بازار، زنجیرۀ تأمین و نیز زنجیرۀ ارزش شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.
این عضو هیئتمدیرۀ شرکت فولاد مبارکه اظهار داشت: به نمایندگی از هیئتمدیره، از تمامی کارکنان و مدیران شرکت تشکر و قدردانی میکنم، انشاءالله با تلاشهایی که در حال انجام است سهام شرکت ارزشمندتر میشود و کلیه سهامداران، ذینفعان و کارکنان شرکت از آن منتفع میگردند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا