در خرداد ماه سال جاری صورت گرفت؛ تولید محصولات منطبق با سفارش در فولادسازی و ریخته گری فولاد مبارکه از ۹۸٫۳ درصد گذشت

به گزارش ارک خبر:محمد مهدی مرندی، رئیس کنترل کیفی فولادسازی و ریختهگری مداوم فولاد مبارکه، ضمن اعلام این خبر گفت: در این زمینه تلاش گروهی و روحیۀ تیمی کارکنان واحدهای مختلف ناحیه برای افزایش ذوبهای باکیفیت و یا تغییر گرید دادهنشده در واحدهای تولیدی ناحیه، مشتمل بر کورههای قوس الکتریکی، متالورژی ثانویه و ریختهگری مداوم سبب شد درصد محصولات منطبق با سفارش ناحیۀ فولادسازی در خردادماه ۹۹ به ۹۸٫۳ درصد افزایش یابد.
وی در ادامه با اشاره به عوامل کسب این موفقیت گفت: افزایش کنترل و نظارت حین تولید بر تنظیم دقیق آنالیز شیمیایی گریدهای مختلف فولادی بر اساس حد قابلپذیرش کارت ساخت این گریدها در قسمت فولادسازی، افزایش کنترلها برای به حداقل رساندن شرایط غیرطبیعی در حین ریختهگری در واحد ریختهگری مداوم و به حداقل رساندن ضایعات ناشی از میکس گریدهای مختلف با برنامهریزی خوب واحد PPC سبب شد تولید محصولات غیرمنطبق با سفارش به حداقل برسد.
مرندی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، برای اولین بار از زمان شروع تولید تختالهای گازترش مربوط به پروژۀ انتقال نفت خام از گوره به جاسک، افزایش قابلتوجهی در بازده کیفی این تختالها در خردادماه حاصل شد و درصد تختالهای مطابق سفارش این گریدها که در ماههای قبل در بهترین حالت حداکثر به ۹۰ درصد رسیده بود، به بیش از ۹۲ درصد افزایش یافت.
رئیس کنترل کیفی فولادسازی و ریختهگری مداوم فولاد مبارکه کسب این رکوردهای کیفی ارزشمند در خردادماه را به همۀ کارکنان شرکت و بهویژه تمامی پولادمردان ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد روند بهبود کیفی در ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم همچنان ادامه یابد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا