سرمقاله 

ارز خارجی

ارزهای خارجی بجای اینکه دوای درد جامعه باشد، درد ناعلاج شده است.مدیریت پولی کشور بااینکه از لحاظ اهمیت درصد ناچیزی از مدیریت کلان کشور است ، ولی مثل سدی شده تاوقتی که تحت کنترل است، مشکلی ندارد، وآرام است، ولی وقتی نشتی دارد، مشکل می سازد و ساختار شکنی می کند.گویا، مبالغ هنگفت ارز دولتی واگذار شده برنگشته به چرخه اقتصاد کشور و نقدینگی ریالی و ارزی سرگردان موجود دردست مردم،علل اصلی مشکلات پولی  کشور است.حل مشکل جمع آوری ارزهای دولتی تزریق شده به نهادها وافراد تجاری با استفاده  از روشهای منطقی و دارای ضابطه  باید قاطعانه به شبکه اقتصاد برگردانده شود و در رگهای اقتصادی جاری شود.برای مشکل نقدینگی ریالی و ارزی سرگردان مردم، باید از طرحهایی مدد جست که مردم اسیر نقدینگی هارا بسوی ورود به عرصه های انواع سرمایه گذاریهای کوچک وبزرگ موردنیاز کشورهدایت کرد.ارگانهای ذیربط برای حل این مشکلات  اصولا باید تاکنون پروژه های مدونی بعنوان طرحهای پدافندی  اقتصادی ، دراختیار داشته باشند.با اجرای سیستمهای رایج دنیا
نیز می توان با ابتکار نه با انفعال از تنگناهای اقتصادی عبورکرد. استفاده از نظرات متخصصین اقتصادی کشور نیز می تواند  راهگشا باشد. اقتصاد عرصه ایست که
نمی تواند با تصمیمات انفعالی روزانه اداره شود .

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا