دست اصفهان در دست بنت

جشن هم پیوندی شهرهای بنت و اصفهان با محوریت رشد این شهر در زمینه توسعه پایدار، 18 تیرماه در اصفهان برگزار می شود.

به گزارش ارک خبر:معاون فرهنگی شهردار اصفهان با اشاره به جشن هم پیوندی بنت و اصفهان، در مورد تفاوت خواهرخواندگی و هم پیوندی گفت: در خواهرخواندگی دو هویت مستقل فرهنگی در نظر گرفته شده و رابطه بین فرهنگی بین این دو ایجاد می شود، اما در طرح هم پیوندی یک شهر عضو مناطق شهر دیگر در نظر گرفته می شود و آن شهر ملزم است به شهر دیگر خدمات بدهد.

محمد عیدی اظهار کرد: هم‌پیوندی بیانگر آن است که شهر اصفهان در مسیر توسعه پایدار دست دیگران را بگیرد و آنها را در این مسیر به لحاظ اجتماعی، فضاهای کالبدی و تاب‌آور شدن، همگام کند.

وی بیان کرد: پیشنهاد طرح هم‌پیوندی شهر اصفهان با شهر بنت به علت اثراتی که سیل بر مردم بلوچستان وارد کرد و همچنین محرومیت بعضی از شهرهای این استان، پس از بازدیدی که به اتفاق شهردار اصفهان از این مناطق داشتیم مطرح گردید و بنا بر این شد علاوه بر محرومیت زدایی از این شهر سیل زده، جهانشهر اصفهان در زمینه توسعه پایدار زمینه رشد این شهر را فراهم کند.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان افزود: شهرداری اصفهان اکنون در این مسیر تسهیلگر انجام اقدامات خیرخواهانه خیریه ها و نهادهای مدنی در ساحت های زیرساختی و نرم افزاری برای شهر بنت است که این شهر را به سطحی از تاب آوری و پایداری برساند.

عیدی خاطرنشان کرد: هموطنان سیل‌زده شهر بنت در حال حاضر با وجود ظرفیت‌های بسیار زیاد طبیعی، فرهنگی و گردشگری، در منطقه‌ای محروم زندگی می‌کنند لذا با تسهیلگری شهرداری اصفهان جاده مواصلاتی بین زرآباد و بنت در حال تکمیل بوده و همچنین فرصت های توسعه و سرمایه های انسانی و فردی و اقتصادی این شهر از طریق جهانشهر اصفهان شناسایی شده تا خیرین از ظرفیت های این شهر استفاده و در آن سرمایه گذاری کنند.

گفتنی است؛ اصفهان شهر بنت را برای هم پیوندی با خود انتخاب کرده تا این شهر را پس از تحمیل اثراتِ مخرب سیل بر مردم سیستان و بلوچستان به سطحی از تاب آوری و پایداری برساند.

دکمه بازگشت به بالا