برگزاری موفقیت آمیز جلسۀ اختتامیۀ ممیزی خارجی سیستمهای شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

به گزارش ارک خبر:ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)  شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در سه روز فشرده از طریق SKYPE توسط ۵ نفر از ممیزان شرکت SGS انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان با تلاش ارزندۀ تمامی کارکنان  این شرکت و بدون وجود عدم انطباق در کل سیستم مدیریت یکپارچه در فرایند این ممیزی، دستاوردهای ذیل حاصل گردید:
اخذ گواهینامۀ  ISO45001:2018 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)؛
تمدید گواهینامۀ  ISO14001:2015 (سیستم مدیریت محیط زیست)؛
تمدید گواهینامۀ ISO9001:2015 (سیستم مدیریت کیفیت)؛
تمدید گواهینامۀ  ISO10015:1999  (سیستم مدیریت فرآیند آموزش)؛
تمدید گواهینامۀ ISO10002:2018  (سیستم مدیریت و رسیدگی به شکایات مشتریان)؛
تمدید گواهینامۀ  ISO10004:2018 (سیستم پایش و اندازهگیری رضایت مشتریان).

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا