مردم و اپیدمی کرونا

 

درگیری با اپیدمی کرونا نه تنها مشکل امروزایران، بلکه اغلب کشورهای دنیاست.همه ازدست این بلای
نامرئی می نالیم.وهمه آرزومندیم روزی این بلادست از سر مردم بردارد. مشکلات موجود در مسیر مبارزه با کرونا دارای سرفصل های گوناگون است.اشکالات مبارزه با کرونا در بخش همکاری مردم رامی توان  به بخش های مختلف تقسیم کرد:

۱- عده ای بیماری کرونا رایک بیماری ویروسی ساده تلقی می کنند، لذا به سختگیری بیشتر اعتقاد ندارند.

۲- بعضی بیماری راخطرناک می دانند ولی خسته شده وناخودآگاهانه ازاجرای ‌کامل پروتکل بهداشتی باز میمانند.

۳- برخی از مردم نیز تحت تاثیر گرفتار یهای ناشی از تنگدستی، مشکل اپیدمی کرونا رادرمقابل انواع اپیدمی های اجتماعی و اقتصادی جاری سبک می شمارند.

۴- تعدادی از مردم هم اپیدمی را جدی گرفته وتا حد توان بطور کامل یا نیم بند رعایت می نمایند.

مواضع مردم درخصوص سایر مشکلات جامعه رانیزمی توان دربخش های فوق الذکر طبقه بندی کرد. بنابراین مشکل رفتاری جاری  مردم درمبارزه باکرونا،فقط مربوط به ایام کرونانیست، بلکه ازریشه فرهنگی دیرینه برخوردار است.خلاصه کلام اینکه برای همراه کردن مردم درراه مبارزه باهمه گیری کرونا،اقدامات بهداشتی وآمارگیری وآماردهی ودرخواست ساده  همکاری ازمردم ،توسط وزارت بهداشت کافی نیست.

بلکه همه سازمانهای فرهنگی دولتی وغیر دولتی باید برای هدایت مردم بسوی مبارزه جدی باهمه گیری کرونادست بکارشوندتا بلکه بحران کروناتاحد مطلوب فروکش کند.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا