مسئله  مسکن

 

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

مدیریت مطلوب درمورد اقتصاد بعلت وابسته بودن به عوامل متغیر از مشکلات عدیده برخوردار است.عوامل متغیر و در بعضی موارد سیال موثر در قیمت مسکن ، کنترل آن را مشکل تر می کند.سیال و متغیر بودن عوامل دخیل در امور بخصوص امور اقتصادی را می توان به وسیله نقلیه سیاری تشبیه کرد که هدایت آن دراختیار تعدادی ذینفع قرار دارد.نفع همه افراد ، گروهها و حتی سازمانهای ذینفع در امور اقتصادی بوئژه زمین ومسکن در یک جهت نیستند. تولید کنندگان و دارندگان مسکن مایلند، قیمت مسکن زیاد شود تا میزان دارائیشان متورم گردد. مصرف کنندگان مسکن برعکس افزایش قیمت مسکن را تضعیف کننده قدرت خرید و کوچک کننده دارائی خود می دانند.امروزه مشکلات مالی واقتصادی بقدری حاد شده که آسایش را از تولید ‌کننده، مصرف کننده، مدیریت کلان اقتصادی سلب کرده است. ظاهرا در این میان واسطه ها ودلالان عرصه های اقتصادی از سودهای کلان منتفع می شوند و حتی در بعضی موارد جز عوامل موجد و  مشدد بحرانها ظاهر می گردند.مدیریت کلان اقتصادی اگر بخواهد در پیش بینی، کنترل و هدایت جریانات غیر متعادل اقتصادی باید از الگوهای شناخته شده دنیا سود جویند تا از بروز صدمات بیشتر پیشگیری کنند.از انواع الگوهای رایج مسکن در دنیا می توان به سیستم هایی اشاره کرد که کلا مسکن را در دست دولت ها قرار می دهد . این نوع سیستم ها شبه سوسیالیستی تعداد ذینفعان در مورد مسکن را به حداقل رسانده و انواع معضلات مسکن را درنطفه خفه می کنند. اینگونه سیستم ها بسیاری از مفاسد مربوط به بازار زمین و مسکن را حذف کرده انددر کشورهائی نیز که داعیه انواع لیبرالیسم و دموکراسی ها را دارند، از سیاست های حذف مسکن از رده دارائی های موثر در افزایش سرمایه سود می جویند . براساس این سیستم ها، مسکن و خودرو وبعضی از کالاهابیرون  از  رده  دارائی های سرمایه ای قرار دارند. یعنی کسی که ملکی را تملک می کند،  یا ساختمانی را می خرد ، نه تنها انتظار افزایش سرمایه ندارد ، بلکه برعکس موقع فروش ملک و ساختمان ، کاهش قیمت
مربوطه را نیز محتمل می داند.بنظر می رسد، سیاست های اقتصادی دخیل در بازار زمین ، مسکن و ارز های خارجی باید طوری طراحی واجرا شوند که این کالاها با خروج از رده دارائی های غیر سرمایه ای به وسایل اقتصادی تبدیل شوند.اگر اینگونه شود ، تراکم سرمایه بجای استفاده از معاملات ارز خارجی، زمین و مسکن با تکیه بر تلاش مثمر  ثمر  در انواع کارهای تجاری، کشاورزی ، تولیدی و خدماتی بدست می آید.تاوقتی عوامل تورم زا، و گرانی افزا در سطح جامعه شب و روز ذهن آحاد جامعه با نگرانی در حال فعالیت شدید هستند، حال اجتماعی، اقتصادی و روانی جامعه وضعیتی  جز نا متعادل و بحرانی بودن نخواهد دید.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا