اعتراض ایران به اقدام ترکیه برای «خوشنویسی اسلامی»

ایران اعتراض رسمی خود را نسبت به پیشنهاد ترکیه برای ثبت پرونده «خوشنویسی اسلامی» برای اجلاس ٢٠٢١ یونسکو ارایه کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ محمدحسن طالبیان – معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی – با بیان این که تا پیش از این پرونده ای با عنوان خوشنویسی از سوی ترکیه برای سال ٢٠٢٠ مطرح نبود، گفت: بر اساس  اطلاع واصله اخیر، ترکیه پرونده ای را با عنوان «خوشنویسی اسلامی» برای سال ٢٠٢١ به یونسکو ارایه داده است که این اتفاق با اعتراض وزارتخانه میراث فرهنگی قرار گرفت.

او با تاکید بر این که هرکشوری می تواند میراث فرهنگی ناملموس خوشنویسی کشور خود را ثبت کند، ادامه داد: اما صفت «اسلامی» در واقع به گستره بیش از کشور ترکیه اشاره دارد و این خلاف کنوانسیون ٢٠٠٣ «حراست از میراث فرهنگی ناملموس» است.

وی با اشاره به این که عنوان پرونده پیشنهادی ترکیه برای خوشنویسی، دارای صفت «اسلامی»  است، افزود:این امر مورد اعتراض رسمی ایران قرار گرفت، چون صفت اسلامی نمی تواند محدود به ترکیه باشد، فارغ از آنکه منشا خوشنویسی اسلامی را باید در ایران جست و اعتراض ایران نسبت به این اتفاق به یونسکو ارائه شد.

به گفته معاون میراث فرهنگی کشور؛ ایران نیز برای سال ٢٠٢١، پرونده خوشنویسی خود را در چهارچوب فهرست «اقدامات خوب پاسداری برای یونسکو» ارسال کرده است.

طالبیان همچنین تاکید کرد: ثبت خوشنویسی از سوی کشور های مختلف قبلا نیز صورت گرفته است مثلا چین خوشنویسی چینی را  در سال ٢٠٠٩ ثبت کرده و کشورهای عربی نیز برای سال ٢٠٢١، پرونده ای را با عنوان خوشنویسی عربی برای یونسکو ارسال کرده اند،  چون طبق مفاد کنوانسیون مذکور ، ثبت یک عنصر فرهنگی انحصار و مالکیت ایجاد نمی کند، اما اعتراض ما به پرونده “خوشنویسی اسلامی” ایرادی فنی است، به این معنا که صفت اسلامی اشاره به گستره ای بیش از محدوده ترکیه دارد و ترکیه نمی تواند از این عنوان برای پرونده خوشنویسی کشور ترکیه بهره ببرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا