پویائی زبان ترکی آذربایجانی

 

 

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

زبان ترکی آذربایجانی از پویائی خاصی برخوردار است. پدیده ای معمولا پویا شناخته می شود که در تعامل با پدیده های مرتبط دیگر،  از انعطاف و سیالیت لازم برخوردار باشد و در  میدان رقابت و روابط خویش با دیگران، علاوه بر تاثیر بر پدیده های رقیب، در زمینه تاثیر و تاثر کم نیاورد و حدود و ثغور خود را نیز حفظ نماید و زنده بماند.

درمیان ویژه گی های مهم مسبب پویایی زبان ترکی آذربایجانی، داشتن ساختار آهنگین و زیبائی واژگان این زبان است. بدین معنی که ریشه دستوری کلمات هجائی و آهنگین این زبان، از نظر دیداری و شنیداری در خواندن و نوشتن، از زیبائی و موسیقی خاص برخوردار هستند.

مضافاً اینکه زبان ترکی آذربایجانی، زبانی کاملا قانونمند می باشد. جالب توجه است که این زبان بجز یک فعل (بودن)، عاری ازهر گونه فعل بی‌قاعده است.
داشتن گرامر کامل نیز یکی از عوامل حفظ پویائی و آسانی آموزش زبان ترکی آذربایجانی محسوب
می شود.

زبان ترکی آذربایجانی که زبان مادری حدود ۳۰ الی ۴۰ میلیون ایرانی وده ها میلیون اهالی دیگرکشورهای همسایه می باشد، با تکیه بر خصوصیت های فوق الذکر توانسته در تنگنای محدودیت ها و نداشتن شرایط مناسب حفظ و رشد، نه تنها از میان نرود ، بلکه به حیات عینی و ذهنی درعرصه های فردی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، فولکلوریک و ادبی میلیون ها جمعیت عشایری، روستائی وشهری ایران ادامه دهد.

با اینکه زبان ترکی آذربایجانی دارای نوعی خود ایمنی  ذاتی است، ولی برای شکوفایی مطلوبتر نیازمند کنش‌گران ادبی و فرهنگی مردم خود است.

عدم توجه به رشد و حفظ این زبان معجزه آمیز،  نوعی ناشکری به زحمات گذشتگان آذربایجان در راه خلق و حفظ آن تلقی می شود.

 

دکمه بازگشت به بالا