دیدگاه ارک

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

* ژست تهاجمی اسرائیل

تصمیم شورای امنیت  دایر بر عدم تصویب طرح پیشنهادی آمریکا، درنوع خود شکست رژیم اشغالگر اسرائیل هم بوده است. رژیم اسرائیل از این شکست ضرر نمی کند.

رژیم صهیونیزم جهانی برای توسعه و فراهم آوردن اشغالگریهای آینده همیشه در بازی سیاسی و نظامی است. چنانچه بلا فاصله بعداز اعلام توافق عادی سازی روابط دیپلوماتیک با امارات دیروز مواضع حماس را بمباران کرد. این ژست دائمی تهاجمی و توسعه ای، در طول دهه های گذشته  است که ابزار  کار اسرائیل بشمار می رود.  و  می توان تصورکرد که اعراب طمع کار چرا می ترسند و  فریب می خورند. روزی با آنروی صهیونیزم مواجه خواهند شد.

*کالاهای غیر استاندارد

برخلاف تصور عموم نشان استاندارد در ارتقا کیفیت کالا ها تاثیر چندانی ندارد.

مهر استاندارد به مؤسسه ای داده می شود که واحد  تولیدی از لحاظ اشکال ، ابعاد ، مشخصات محصول، و ساختار اداری و فنی دارای ویژگی های مورد نظر اداره استاندار  باشد. لازم به ذکر است که معیارهای استاندارد یک الگوی مشخص جهانی ندارد. باین دلیل است که مشخصات استاندار کشورها باهمدیگر متفاوت است.

و به این علت است که محصولات تولیدی مشابه در کشورهای گوناگون از طعم و ترکیبات متفاوت برخوردار می باشند.اگر دقت شود ظاهر و باطن محصولات دوره زمانی قبل و بعد از کرونا هم بعلت مشخص نبودن  دقیق  معیارها،  بطور محسوس، تغییر یافته و بسته بندی ها از نظر ظاهر و باطن ، وزن و کیفیت متفاوت  هستند.

گویا صاحبان صنایع خودشان هم استاندارد نیستند،  بنابراین در انجام تغییرات بی پروا هستند و از خلا یا ضعف نظارت سو استفاده می کنند و نتیجتا به منافع وحقوق مردم بی‌اعتنایی می شود.

* رکود جهانی

این روزها خبرهای بدی از وجود رکود اقتصادی و بیکاری در نقاط پررونق جهان بکوش می رسد. رکود تقریبا عمومی ایجاد شده،  ناشی از بحران و همه گیری کرونا، سبب ایجاد نتایج ناگوار در مردم و دولتهای گرفتار شده است. ایران نیز در بطن بحران کرونا، گرفتار مشکلات اقتصادی است. مضافاً اینکه ایران مدتی است از تحریم اقتصادی شدیدی نیز رنج می برد. دولت ها و مردم برای مقابله با آثار سؤ رکود اقتصادی, بیکاری و گرانی شدید باید اقدامات زیادی انجام دهند، تا مردم بتوانند ‌ سختی‌ها را تحمل کنند و آسیب بیش از حد نبینند. علاوه بر اقدامات دولتی خود مردم نیز با درک شرایط بحرانی می توانند با تغییر روش زندگی با مشکلات مبارزه کنند و در مواردی نیز با وضع جدید کنار بیایند. همچنین به نیازمندان جامعه کمک نمایند.

 

دکمه بازگشت به بالا