تولید گندله در فولاد مبارکه از ۷۰۰ هزار تن در ماه گذشت

به گزارش ارک خبر::در سال جهش تولید، با عنایت خداوند متعال و تلاش و همت مداوم کارکنان ناحیۀ آهنسازی و پس از دستیابی به رکوردهای روزانۀ پیدرپی، با ثبت رکورد ۷۰۰ هزار و ۱۶۵ تن گندله در مردادماه برگ زرین دیگری به افتخارات فولاد مبارکه افزوده شد.

مدیر ناحیۀ آهنسازی شرکت فولاد مبارکه با اعلام این خبر و ضمن قدردانی از زحمات کارکنان این ناحیه گفت: رکورد قبلی ۶۹۱ هزار و ۶۴۰ تن بود که اکنون پس از چهار سال افزایش یافت.
داریوش رشیدی کسب این موفقیت را غرورآفرین خواند و گفت: این موفقیت در شرایط سخت مقابله با ویروس کرونا و تحریمهای ظالمانه با برنامهریزی چندماهه و در سایۀ خودباوری و تلاش کارکنان ناحیۀ آهنسازی، حمایت واحدهای پشتیبانی و خرید مواد اولیه و مساعدت مدیریت ارشد شرکت به دست آمد که در نوع خود کمنظیر و شایستۀ قدردانی است.
در پی کسب این موفقیت بزرگ، برخی از رؤسا و کارکنان ناحیۀ آهنسازی در خصوص چگونگی کسب این موفقیت ارزشمند اینچنین گفتند:
رضا اسماعیلپور رئیس واحد گندلهسازی:
واحد گندلهسازی در سال جهش تولید و با رعایت پروتکلهای بهداشتی مربوط به شیوع بیماری کرونا، برای اولین بار در تاریخ بهرهبرداری خود از مرز ۷۰۰ هزار تن تولید عبور کرد. رکورد قبلی این واحد در شهریور سال ۹۵ و به میزان ۶۹۱ هزار و ۶۴۰ تن به دست آمده بود.
این موفقیت با حمایت مدیریت ناحیه، تدابیر دفتر فنی تولید و برنامهریزی تولید ناحیۀ آهنسازی، همت نیروهای تولید واحدهای گندلهسازی و انباشت و برداشت بهعنوان سربازان خط مقدم جبهۀ صنعت و پشتیبانی نیروهای تعمیرات و نظافت صنعتی واحد گندلهسازی، دفتر فنی تعمیرات ناحیۀ آهنسازی و خدمات فنی و پشتیبانی به ثبت رسید.
انجام پروژههای سرمایهگذاری شامل طراحی، نصب و راهاندازی سرندهای غلتکی زیر چهار عدد از دیسکهای واحد و سرند جدید لایۀ محافظ انتهای کوره که با حمایت واحدهای مهندسی کارخانه و توسعۀ آهنسازی انجام شده بود در ثبت این رکورد نقش بسزایی داشت. ثبت این رکورد غرورآفرین را به همۀ همکاران فولاد مبارکه و ذینفعان تبریک عرض میکنم.
خشایار پاسیار، رئیس تولید واحد گندلهسازی:
بار دیگر تلاش مدیریت و کارکنان سایر بخشهای مرتبط با واحد گندلهسازی به دست همکاران این ناحیه به ثمر نشست و کارکنان پرتلاش تولید واحد گندلهسازی توانستند با بهکارگیری دانش فنی، افزایش بهرهوری، مراقبت از خطوط تولید و به حداقل رساندن زمانهای آمادهسازی از یک طرف و رعایت دستورالعملهای تولید، انجام تولید کیفی و با تناژ حداکثری به این رکورد غرورآفرین دست یابند.
گفتنی است در مردادماه ۹۹ دو بار رکورد تولید روزانۀ واحد گندلهسازی ارتقا یافت و پس از حدود هفت سال از ۲۳ هزار و ۴۵۰ تن در ۱۱ مهرماه ۹۲ به ترتیب به رکوردهای ۲۳ هزار و ۵۸۰ تن در ۶ مرداد و ۲۳ هزار و ۶۶۰ تن در ۱۷ مرداد سال ۹۹ مصادف با شب عید مبارک غدیر رسید.
محمد خدابنده رئیس تعمیرات گندلهسازی:
چابکسازی خطوط تولید و افزایش آمادهبهکاری تجهیزات واحد با انجام موفقیتآمیز توقف برنامهریزی گرم واحد گندلهسازی در تیرماه سال جاری و با حمایت مدیریت و کارکنان واحدهای پشتیبانی فنی و تغییر PLC بخش دیسک با همکاری واحدهای مهندسی کارخانه و شرکت ایریسا انجام شد.
در این زمینه همدلی و همکاری تیمهای تولید و تعمیرات و شرکتهای مقیم تعمیرات واحد گندلهسازی باعث استمرار تولید در خطوط و کاهش توقفات اضطراری تجهیزات گردید.
مهران اسماعیلیان سرپرست شیفت تولید واحد گندلهسازی:
از ابتدای سال ۹۹ علیرغم شرایط سخت موجود، کارکنان فولاد مبارکه به رکوردهای پیدرپی دست یافتند. کارکنان بلندهمت واحد گندلهسازی با همکاری واحدهای پشتیبانی و پیمانکاران مستقر در ناحیه، دوشادوش همۀ کارکنان نواحی دیگر توانستند با راهبرد درست مدیریت واحد در حوزۀ تولید، علیرغم شرایط خاص مواجهه با ویروس کرونا که محدودیتهای زیادی ایجاد کرده، به این رکورد دست یابند. ثبت این رکورد نشان خودباوری و ایمان به نیروهای جوان در مدیریت فولاد مبارکه است.
مجید نیک اقبال رئیس دفتر فنی تولید ناحیۀ آهنسازی:
دستیابی به بیشترین میزان کمی و کیفی تولید همواره از اهداف استراتژیک شرکت است، بهویژه در مواقعی که محدودیتهای بیشماری بر واحدهای تولیدی اعمال میشود. واحد گندلهسازی با غلبه بر همۀ محدودیتها در مردادماه موفق به کسب بالاترین میزان تولید از زمان راهاندازی تا امروز شد. گروه فنی تولید ناحیۀ آهنسازی همواره بهعنوان پشتوانۀ دانشی واحدهای ناحیه همسو با دیگران تمام سعی و تلاش خود را در جهت دستیابی به اهداف والاتر به کار گرفته و امیدوار است در ادامۀ کار هم به موفقیتهای روزافزون دست یابد.
حمید بزاز رئیس واحد مواد خام:
در سال جهش تولید، به لطف خداوند منان، واحد انباشت و برداشت توانست در راستای اهداف سازمانی و ناحیۀ آهنسازی، کنسانترۀ موردنیاز واحد گندلهسازی را با کمیت و کیفیت مناسب تأمین کند و نقش کوچکی در رکورد ایجاد شده ایفا نماید.
تلاش همکاران تولید و تعمیرات واحد ستودنی و مایۀ افتخار بوده و شایسته است از همکاری دفاتر فنی تولید و تعمیرات در تأمین قطعات یدکی تجهیزات و ایجاد دپوهای خوراک آمادهسازی شده (پایلها) با کیفیت کنسانتره سپاسگزاری کنم.
علیرضا خانی سرپرست برنامهریزی تولید ناحیۀ آهنسازی:
ثبت رکورد تولید در واحد گندلهسازی مستلزم وجود پایلهای یکنواخت با حداقل تغییرات و حداکثر تناژ است. برنامهریزی ورود کنسانتره و ساخت پایلهای مناسب از وظایف خطیر واحد برنامهریزی تولید ناحیۀ آهنسازی است. کارکنان سختکوش این واحد با پیگیری مستمر ورود کنسانتره، برنامهریزی ساخت پایلهای نرمه و زبره با ترکیب مناسب و حداکثر یکنواختی ممکن، از حدود سه ماه قبل، آمادهسازیهای لازم را با هماهنگی با واحدهای مواد خام و گندلهسازی و دفتر فنی تولید انجام داده و بستر مناسبی برای ثبت رکورد جدید فراهم ساختند.
غلامرضا مؤذنی سراپراتور اتاق کنترل واحد گندلهسازی:
واحد گندلهسازی با در نظر گرفتن نامگذاری سال جهش تولید با همت تیمهای توانمند تولید و تعمیرات خود و همکاری واحدهای پشتیبان موفق به کسب این رکورد شد. در این زمینه هیچیک از مشکلات همچون شیوع بیماری کرونا و تحریم مانع استمرار تولید و کسب رکوردهای جدید نبود و همکاران با همت مثالزدنی خود بار دیگر توانستند فعل خواستن را صرف کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا