هم زمان با تعمیرات اساسی آگلوماشین ۴ انجام شد:

تامین و ارسال بی وقفه مواد اولیه مورد نیاز کوره بلند

به گزارش ارک خبر:با توجه به شروع تعمیرات اساسی هفت شبانه روزی آگلوماشین ۴  در اواخر مرداد ماه سال جاری ، تامین و ارسال بی وقفه مواد اولیه مورد نیاز کوره بلند با موفقیت کامل انجام گرفت.

مسعود طاهری معاون تولید بخش آگلومراسیون با اعلام این خبر گفت: علی رغم کمبود نیرو و عدم تامین واگنی مواد اولیه و همچنین با توجه به تنوع مواد اولیه و نبود مسیرهای کافی با همکاری مدیریت های خرید مواد اولیه و راهبری و پشتیبانی ماشین آلات و شرکت توکا با جابه جایی کامیونی سنگ آهن ،آگلومره، گندله و کمک ذوب های مورد نیاز از انبار شمالی کارخانه به داخل سکوهای آگلومراسیون و بارگیری و ارسال بی وقفه مواد اولیه با موفقیت کامل انجام شد.

وی با قدردانی از مدیریت های مختلف و کارکنان کارگاه انبار مواد خام آگلومراسیون که در این امر مهم مشارکت داشتند، افزود: با توجه به شرایط موجود و برنامه راه اندازی کوره بلند شماره یک به منظور امکان بار رسانی همزمان به کوره بلندهای ۱، ۲ و ۳  لازم است مدیریت خرید نسبت به حمل واگنی سنگ آهن درشت دانه و دیگر مواد معدنی جهت تشکیل کامل سکوهای سنگ آهن با ترکیب مشخص مطابق با شرایط فنی و همچنین تامین هرچه سریعتر و حل مشکلات مربوط به کمبود نیروهای مورد نیاز توسط مدیریت های ذی ربط برنامه ریزی و اقدام شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا