مسائل روز* نوشته محمد اشراقی

 

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

زمین خواری – زمین خواری جزو فسادهای قدیمی است. رشد زمین خواری علت های متعدد دارد.  علاوه ضعف و نقص قوانین مربوط به تملک،  خرید وفروش املاک ، تداخل قوانین  دیگر نیز می تواند از خلا های قانونی مورد استفاده در زمین خواری تلقی شوند. درحالیکه قوانین صریح گاها با روش های گوناگون،  تفسیر و تعبیر می شوند، سوء تعبیر قوانین ناقص و ضعیف در حوزه املاک سنت تبدیل شده است. علاوه بر این سنتهای نامیمون ارتشا و تقلب و غصب نیز از عوامل دیگر زمین خواری می باشند.

توهین به مقامات – توهین کردن به دیگران نشانه نبود اعتقادات اخلاقی، دینی و عدم آشنائی به قوانین و تمکین از آنها و  فقدان تربیت و فرهنگ در توهین کننده گان و محرکین ذیربط می باشد. آزادی اگر قاعده وقانون نداشته باشد تبدیل به آنارشیسم
می شود. در آنارشیسم افراد یا گروهای فارغ از قیود اخلاقی ، فرهنگی و دینی، بدرفتاری را با آزادی و دمکراسی اشتباه می گیرند. درجوامع مبتلا به آنارشیسم هتک حرمت به رهبران و نمایندگان رقیب، نوعی رفتار سیاسی بشمار می رود. بنابراین حرکت به سوی تعالی فرهنگ عمومی، چون تعلیم و تربیت  و  رعایت بهداشت اجتماعی از لوازم رشد و ایجاد سلامت جامعه می باشد.

رشد صنایع-در عرصه صنعت، تاسیس کارخانجات صنعتی بعلت داشتن نیاز به سرمایه های انسانی، مالی و فنی، کاری سخت و مستلزم توانایی مدیریتی و پایداری می باشد.با وجود مشکلات یاد شده،  فعالیت های صنعتی تاکنون در کشور قابل توجه بوده است. واقعیت این است که عدم بهره وری بموقع صنایع که از مشکلات و نکات ضعف مهم حوزه صنایع دولتی و خصوصی  است، سرمایه های مادی و معنوی کشور را نوعی ابترساخته و در بسیاری از موارد سرمایه های جاری و سودهای بالقوه را به سرمایه های راکد و ضررهای بالفعل تبدیل کرده است. مسیر بهبود وضعیت فعلی تقویت صنایع نه از راه تزریق کور سرمایه بلکه از طریق باز شدن هوشمند بازار برای نوسازی فیزیکی و تکنولوژیکی و یافتن بازارهای فروش و صدور کالا عملی، می گذرد. این امر نیز جز از طریق دستیابی به بازارهای آزاد تحقق نمی یابد.

کرونا – مبارزه با دشمن غیبی مردم دنیا که بتدریج به کشتن سربازان، افسران جبهه بهداشت نیزهجوم برده و تلفات می گیرد، همت مردم را در رعایت مقررات بهداشتی  می طلبد. البته گسترش آموزش و تبلیغات سازمانهای ذیربط نیز در این مورد اولویت خود را تا پایان اپیدمی حفظ خواهند کرد.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا