ضرورت بازبینی و بهسازی امور* نوشته محمد اشراقی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

همزمان با سالگرد انقلاب اسلامی، عده ای ازمردم و مسئولین در کنار امور جاری مسلما به فکر ارزیابی آثار انقلاب اسلامی در شئون مختلف زندگی مردم ایران می باشند.

در این راستا مخصوصا مسئولین همزمان با تکریم و تبلیغ،  اصولا باید کارها را با معیارهای  علمی مورد مطالعه و سنجش قرار دهند.

همیشه در مورد هر کار و حادثه ای، می توان این سؤال را مطرح کرد که آیا کارها و اتفاقات ونتایج حاصله، می توانستند بهتر از حالت فعلی باشند یا نه؟  جواب این گونه سؤالات همیشه  مثبت بوده و خواهد بود. زیرا  مطلوبیت امور و اتفاقات، با توجه به کم وکیف عوامل دخیل و شرایط جاری،  می تواند در محدوده ای از نقاط منفی شکست ها تا نقاط اوج توفیقات دیده شوند.

بنابراین اگر در ارزیابی امور،  مرغوبیت های تئوریک قابل قبول باشد،  سهم شکست ها و تشویق توفیقات، به خوبی و بدی عوامل دخیل و شرایط جاری متوجه می شود. باور این است که نتایج حاصل از کارکرد ایده ها و عوامل اجرایی و شرایط جاری ذیربط،  برای دریافت نتایج  قابل اسـتفاده  و مطلوب،  نه با عواطف و تعصب ، بلکه با روش های علمی و واقع بینانه باید مورد  ارزیابی قرار گیرند. اگر ارزیابی آثار انقلاب اسلامی هم با روش های علمی  انجام گیرد،نتایج حاصله می توانند در اصلاح امور آتی مفید واقع شوند.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا