بودجه فرهنگی کشور باید افزایش پیدا کند

تبریز- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت: در سالیان اخیر بودجه فرهنگی کشور متناسب با تغییر ساختار حوزه فرهنگ، هنر و رسانه تغییر نکرده و باید افزایش یابد.

به گزارش ارک خبر، سیدقاسم ناظمی در جمع خبرنگاران، با تاکید بر ضرورت تغییر ساختار بودجه فرهنگی کشور، افزود: حوزه فرهنگ، هنر و رسانه نسبت به سال‌ها و دهه‌های قبل به جهت ساختاری شاهد تغییرات اساسی بوده ولی قوانین بودجه ریزی و برنامه ریزی متناسب با آن تغییر نداشته و معیوب است و این کار موجب شده تا دوباره کاری و احیاناً بی قانونی در این حوزه روی دهد.

وی با بیان اینکه حوزه فرهنگ و هنر به شدت حوزه کیفی است، اظهار داشت: نبود آمایش سرزمین در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه از آسیب‌های این حوزه است چراکه برخی از مناطق مختلف کشور در حوزه فرهنگ و هنر دارای مزیت‌های نسبی بوده و برخی رشته‌های فرهنگی و هنری در آنها ریشه دارتر هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت: سیاست گذاران و برنامه ریزان باید در سیاست گذاری و برنامه ریزی های خود به مزیت‌های نسبی مناطق مختلف جدی تر توجه کنند و در این مناطق در کنار توجه به سایر رشته‌های فرهنگی و هنری، مزیت‌های نسبی را در اولویت قرار دهند.

ناظمی، ادامه داد: در استان‌هایی که از لحاظ سرمایه اجتماعی برخی حوزه‌های فرهنگی و هنری از جایگاه غنی و ویژه ای برخوردارند باید نسبت به سایر حوزه‌ها مورد توجه قرار گیرند و در کشورهای پیشرفته نیز روال کار شناسایی و کشف مزیت‌های نسبی و توجه بیشتر به آن هاست.

وی با اشاره به اینکه کشور ما از خیلی جهات دارای مزیت‌های نسبی زیادی در حوزه‌های تاریخ، تمدن و فرهنگ و هنر است، یادآوری کرد: گردشگری تاریخی و فرهنگی از جمله مزیت‌های کشور ما بوده که می‌تواند بیشتر از گردشگری علمی و سلامت، گردشگران خارجی را جذب کند ولی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه پنج درصد کل بودجه کشور به حوزه فرهنگ و هنر اختصاص دارد، گفت: این بودجه شامل بودجه‌های جاری و عمرانی بوده و با آن نمی‌توان حوزه فرهنگ و هنر را توسعه داد.

ناظمی، افزود: با نگاه پنج درصدی به حوزه فرهنگ و هنر باید توقع پنج درصد نیز از این حوزه داشت و با این بودجه نمی‌توان چنان فعالیتی کرد که توجه مخاطب عمومی داخلی از فرهنگ بیگانه به فرهنگ خودی جلب شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا