یادداشت های روز* نوشته محمد اشراقی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

* نشست همسایگان افغانستان باید به نفع مردم این کشور باشد

همسایگان افغانستان باضافه روسیه می خواهند، دومین نشست خود در مورد افغانستان را برگزار کنند. ضرورت اینگونه نشست ها از بیست سال پیش باید احساس می شد و برگزار می گردید تا  شرایط به نفع مردم افغانستان ختم شود. ولی فرصت سوزی های بیست ساله از سوی خود افغانی ها و مسئولین کشورهای همسایه، مانع عادی سازی شرایط اداری وسیاسی و خروج این کشور از حیطه ارتجاع و شکست تلاشهای تحقق   دموکراسی، مردم افغانستان را سخت گرفتار کرده است.

باور اینست که حضور نمایندگان واقعی مردم، رجال سیاسی مقبول و فعالان باقیمانده ازدولت قبلی و نماینده سازمان ملل هم در اینگونه نشست ها ضروری
می باشد. یاد آوری می شود که اهداف هرکدام از دول همسایه و دولت روسیه، ازنظر نوع و وضعیت اداری و سیاسی متفاوت است و هرکدام از این دولت ها، با دخالت های مستقم و غیرمستقیم، بدنبال منافع خود در افغانستان هستند. ضمنا طالبان نیز قصد عدول از خواست های خود را ندارد. بنابراین انتظار نمی رود نشست های  همسایگان به نتیجه مناسب مردم افغانستان برسد. در حال حاضر تحقق ایده تشکیل یک کشور عدالت محور  با دولتی فراگیر متشکل از  همه اقوام، مطلوب خواهد بود. توضیح اینکه تحقق اهداف یاد شده، به اصلاح واقعی امور مختل فعلی افغانستان و بسود کشور های منطقه  خواهد انجامید.

* احکام قضائی باید متناسب جرایم باشند

قضات دادگستری اصولا باید عادل و قانون دان و آگاه به شرایط باشند. بنابراین انتظار می رود در شراط عادی، احکامی عادلانه صادر نمایند. واحکام صادره نیز اجرا گردند.

ولی به دلیل وجود مراحل اعتراض و تجدیدنظر خواهی، احکام صادره گاها مورد تجدید نظر و اصلاح قرار می گیرند. متفاوت بودن تفاسیر مواد قانونی، مختلف بودن شرایط و سطح آگاهی قضات و تاثیر عوامل مؤثر دیگر باعث می شود، که گاها، احکام صادره از طرف مراجع بالاتر نقض شوند و یا مورد تصحیح و تجدید نظر قرار گیرند.

این وضعیت نشان می دهد که قوانین نیاز به بازنگری و اصلاح دارند و در آموزش و انتخاب قضات باید دقت شود و محاکم تجدید نظر نیز سریعتر  برگزار گردند.

خاطرنشان می شود که قضات می توانند، در مراحل کاری و اجرایی نقائص و معایب قوانین را برای بررسی و رفع عیوب و نواقص مشهود، به مراکز اصلاح قوانین اعلام نمایند. صدور یک حکم قضائی ده ماهه در مورد سرقت سه بسته بادام زمینی از مغازه ای، شاهد نقطه ضعف، در حوزه قضاوت می باشد که تا حدودی با انجام اصلاحات پیشنهادی یادشده رفع می شود.

* توسعه صادرات ضروری شکوفایی اقتصاد  است

ظاهرا صادرات کالا کم شده و نیازمند توجه
می باشد.

کاهش صادرات، به رکود اقتصادی منجر می شود. محدودیت صادرات، تولید را محدود
می کند و بیکاری را افزایش می دهد.

عدم دسترسی به بازارهای خارج بدلیل تحریم ها، و نبود همکاری های تجاری با کشورهای خارج است. فعال شدن وزارت امور خارجه در جهت رفع
تحریم ها و ایجاد روابط اقتصادی خوب با سایر کشورها، می تواند بازارهای خارج را به روی کالاهای ایرانی بازکند. ضمنا شناسایی و قبول قوانین بین المللی نیز از ضروریات عادی سازی امر صادرات کالا و خدمات خواهد بود.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا