پهتر است موافقات برجام جایگزین مذاکرات برجام شود

به گزارش ارک خبر،مذاکرات برجام به لب مرز توافق رسیده است. آیا توافقی اتفاق می افتد یا نه معلوم نیست.
ادامه وضعیت بلا تکلیفی فعلی خود نهادینه شده به قول بعضی بیماران سرطانی ، بیماری در حالت بلاتکلیفی (مذاکره) ، نوعی گزینه شکست بیماری از سوی طرفین محسوب می گردد.
تعیین تکلیف گره کور مذاکرات برجام، با باز شدن غیر محسوس آن یعنی جدا کردن موضوعات مطروحه نیز، ، می تواند مورد توافق قرار گیرد .
در اینصورت مدل حل اختلافات مدلی نا محسوس تلقی شده و بجای مذاکرات برجام ، پروسه موافقات برجام جایگزین و اجرا می شود.
حسن پروژه موافقات برجام در این است که اهمیت مذاکرات برجام به تعداد انواع موضوعات برجام تقسیم و تقلیل می یابد.
درحال حاضر برجام جان روابط غرب و آمریکا از یکسو و ایران از سوی دیگراست، ولی در پروسه موافقات برجام ، مذاکرات بتدریج و برحسب اولویت موضوعات متعدد مطرح و حل می گردند.
در این حالت، رد یا قبول موضوعات فرعی در امور اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی کشورهای عکس العملها وحساسیت های تند ایجاد نمی کنند. و مشکلات و مسایل بتدریج حل می گردند.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا