داروخانه ها چرا بزرگ و شیک شده اند

به گزارش ارک خبر،دارو سازان قدیم پزشک هم بودند. گسترش علوم پزشکی و داروسازی به جدائی و تخصصی شدن این دو حرفه منجر شد.
حرفه های پزشکی بعلت ارتباط با سلامت و جان انسان ها مهم و محترم هستند. اما از زمانیکه گرانی هزینه های درمان بمیان آمده تعامل و ارتباط بین بیماران و پزشک و سایر خدمات پزشکی تاحدودی مشکل و تنش زا شده است.
این اشکال و تنش در بسیاری از نقاط دنیا وجود دارد .ولی در بعضی کشورها، دولت ها بخش عمده ای از هزینه های پزشکی را به انحا مختلف عهده دار شده اند و مردم را از داشتن دغدغه هزینه های پزشکی آسوده نموده اند.
باور این است که رایگان بودن خدمات پزشکی و درمانی درنهایت به نفع هر طرف مثلث دولت ، مردم و اهالی حوزه خدمات پزشکی و سلامت می باشد. و هیچ طرف در این بین ضرر نمی کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا