حدود عظمت واقعی تبریز کجاست؟

مدیر مسئول:ابعاد و اهداف رسیدن به عظمت سابق یا واقعی تبریز کجاست؟ همیشه عده ای برای استفاده های گوناگون ، لزوم رسیدن به عظمت گذشته و واقعی تبریز را مطرح کی کنند.
تبریز همیشه جهت اعتلای مادی و معنوی کوشیده و می کوشد. اما متاسفانه علیرغم خواست عمومی، شهر تبریز در رسیدن به بزرگی واقعی مورد نیاز عام و خاص مردم و مسئولین دست نیافته است.
اگر منظور از عظمت گذشته تبریز خواست ها و اقدامات انجام شده دراین شهر برای دست یابی به اهداف سیاسی و اداری در مدیریت کشور باشد، می توان تائید کرد که تبریز شهری آگاه و روشن یا به قول مشهور تبریز در قرون گذشته دروازه ورود و منشا فرهنگ و تمدن مادی و معنوی دنیای غرب به ایران بوده است.
نقش های بزرگان شاخص فرهنگی و سیاسی تبریزی در طول تاریخ منطقه و ایران با وضوح و برجستگی تام ثبت شده است.
اما چرا خود تبریز و آذربایجان از ثمره کوشش های خود منتفع نشده اند و ازبسیاری جهات مادی و معنوی از شهر ها و استانهای همطراز عقب مانده خود جای بحث دارد.
یکی از علل عقب ماندگی تبریز و آذربایجان به اطمینان به مسئولین نهادهای کشوری و پیگیر نبودن تحقق اهداف عمومی از مجاری ذیربط بر می گردد.
مردم ، مسئولین و نمایندگان کنونی نیز اگر پیگیر خواست و نیاز های شهر و منطقه نباشند، مثل همیشه شهر و استان بالقوه برای بزرگ و برخوردار شدن از امکانات کشور ، در ردیف ۱۸ ببالا در مقامهای پائین تر از استانها و شهرهای همردیف خواهد ماند.
مردم و مسئولین و نمایندگان تبریز برای ترقی کردن باید ، اهداف نیازهای عمومی مردم ، شهر و استان را صریح و کامل ، برآورد کنند ، از طرق قانونی اعلام و درخواست نمایند و در نهایت تا تحقق، بی وقفه و مصرانه ، پیگری نمایند.
سهم حاشیه نشینی و بی توقعی در کشور پهناوری چون ایران معادل عقب ماندگی از قافله ترقیات مادی و معنوی جاری کشور است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا