بیکاری و نداری تنها علل طلاق نیستند

طبق آمار شده توسط مرکز آمار و اظهارات مقامات قوه قضائیه، آمار طلاق با مدت ازدواج کمتر از یکسال درایران افزایش و آمار ازدواج کاهش یافته است.
باور این است که هرگونه افزایش و کاهش منفی در آمارهای مربوط به خانواده ها مهم و حساس بوده و باید نظر مسئولین مربوطه را جلب کند، به فکر وادارد و نهادهای ذیربط را مجبور به چاره اندیشی کند.
می دانیم که طلاق جزو آفات مهم خانواده ها محسوب می شود و بی توجهی به افزایش روند وقوع طلاق زوج های جوان، میزان آسیب های سایر حوزه های جامعه را نیز متاثر می سازد.
باور این است که اوضاع نا مناسب کسب وکارها، بیکاری، گرانی روز افزون و سایر آسیب های اقتصادی و اجتماعی در افزایش آمار طلاق در کشور مؤثر می باشند. بنابراین در مورد حل این مشکل، اقدامات مربوط به بهبود اوضاع اقتصادی باید تسریع گردد.
بنا به گفته بعضی از مسئولین بخش عمده طلاق های انجام شده در کشور مربوط به اقشار مرفه جامعه می باشد.
بنابراین در بررسی علل طلاق به لازم است، عوامل دیگری غیر از بیکاری و آسیب های ناشی از نداری و بیکاری مورد توجه و اعمال دقت کرد .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا