مشکلات بانکی در صدر مشکلات تولیدکنندگان

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت که ۵۴‌درصد از درخواست‌‌‌های تولیدکنندگان از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مربوط به امور بانکی بوده که ۵۱‌درصد آن اجرایی شده است، ۲۹‌درصد در دست اجراست، ۱۳‌درصد قابلیت اجرا ندارد و ۳/ ۵‌درصد آن را متقاضی پیگیری نکرده است.

به گزارش ارک خبر،رضا سعیدی با بیان اینکه در نیمه اول امسال ۲۸۲مورد مصوبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تصویب شده است، گفت: در ۱۰۵جلسه این کارگروه در مدت یادشده ۳۷۴شرکت یا واحد تولیدی حضور داشتند که ۴۳۸درخواست را به دبیرخانه ستاد تسهیل ارائه کردند.

از این تعداد درخواست، ۱۵۵مورد مربوط به امور بانکی، ۲۹مورد زیرساخت، ۱۲مورد انرژی، یک‌مورد تامین مواد اولیه، ۳۴مورد مالیات و ۲۴مورد تامین اجتماعی بوده است. به عبارت دیگر به گفته وی ۵۴‌درصد از درخواست‌‌‌ها مربوط به امور بانکی است که ۵۱‌درصد آن اجرایی شده است، ۲۹‌درصد در دست اجراست، ۱۳‌درصد قابلیت اجرا ندارد و ۳/ ۵‌درصد آن را متقاضی پیگیری نکرده است.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صمت همچنین گفت که درزمان تصویب هر مصوبه، زمان خاصی برای آن تعریف می‌شود که باید در همان وقت اجرا شود.

درصورت اجرایی نشدن، پرونده متقاضی به خبرگان این موضوع که متشکل از سه‌نفر از حوزه بانکی، دو نفر بخش خصوصی و یک نفر از وزارت کشور هستند، ارجاع می‌شود. بعد از زمان تعیین‌شده کمیته نظارت و پیگیری که متولی آن حوزه اقتصادی استانداری است، با حضور متقاضی و دبیرخانه پرونده را بررسی می‌کنند.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا