تخفیف تا ۴۵درصد قیمت گاز برای خوش‌مصرف‌ها

مدیر امور هماهنگی گاز رسانی کشور گفت: اگر مشترکی به ازای هر یک درصد مصرف نسبت به سال گذشته کمتر مصرف داشته باشد تا ۴۵ درصد می تواند از پاداش تخفیف استفاده کند و افزایش قیمت تعرفه‌ها و جریمه در بخش پر مصرف‌ها خواهد بود.

به گزارش ارک خبر،رحمانی گفت: اگر مشترکی به ازای هر یک درصد مصرف نسبت به سال گذشته کمتر مصرف داشته باشد در تعرفه به اندازه سه واحد از مبلغ گاز بهاء آن‌ها کاهش پیدا می‌کند و تا ۴۵ درصد میتواند از پاداش تخفیف استفاده کند و افزایش قیمت تعرفه‌ها و جریمه در بخش پر مصرف‌ها خواهد بود.

رحمانی گفت: در راستای اجرایی کردن بند (م) تبصره یک قانون بودجه شرکت ملی گاز ایران، مصارف در بخش خانگی، شهر‌ها و روستا‌ها را از اقلیم‌های یک تا ۵ و اقلیم‌های بسیار سرد تا اقلیم گرم، تقسیم بندی شده است.

وی افزود: براساس بند (ک) تبصره ۱۵، گاز بهای مشترکین تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که مصارف متعارف در پلکان اول تا سوم قرار دارند رایگان می‌شود و مبلغ گاز بهای این مشترکین از محل افزایش قیمت تعرفه‌های بد مصرف جبران خواهد شد.

رحمانی ادامه داد: براساس مصوبه دولت سه پلکان اول مصرف در تمامی اقلیم‌ها بدون تغییر باقیمانده و این یک تشویق برای مشترکانی است که در حد متعارف گاز را مصرف می‌کنند.

وی گفت: پلکان چهارم تا ششم به میزان سی درصد، پلکان چهارم تا دهم مصارف پرمصرف و پلکان یازدهم تا دوازدهم بدمصرف هستند.

مدیر امور هماهنگی گاز رسانی کشور ادامه داد: پلکان چهارم تا ششم سی درصد تعرفه آن‌ها نسبت به دوره قبل افزایش پیدا کرده، پلکان هفتم تا دهم ۵۰ درصد و پلکان یازدهم و دوازدهم که بسیار پرمصرف هستند با قیمت ثابت ۵ تا ۶ هزار تومان محاسبه خواهد شد.

رحمانی گفت: برای رایگان شدن مشترکین کم مصرفی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند از محل افزایش قیمت‌های مشترکین پر مصرف در نظر گرفته شده است.

افزود: مشترکانی که از پلکان ششم به بعد ۸۰ درصد مصرف سال گذشته را بیشتر مصرف کند، یعنی دوره متناظر سال گذشته اش ۸۰ درصد بیشتر از مصرف داشته باشد قیمت تعرفه‌ای که برای آن‌ها محاسبه می‌شود دو پله بالاتر خواهد بود.

وی گفت: برای پرمصرفی که در پله‌های بالاتر دهم، یازدهم و دوازدهم قرار می‌گیرند که معمولاً در منازلشان استخر و جکوزی دارند و مصارف غیرمتعارف است و مسئله برای ادارات مراکز آموزشی و همچنین گردشگری هم اتفاق می‌افتد، طبق آئین نامه باید ۹۰ درصد مصرف متناظر سال گذشته داشته باشند و اگر نسبت به این ده درصد کاهش بیشتر از این صرفه جویی اتفاق بیفتد در این اماکن مبلغ گاز بهای آن‌ها نیز ۱۰ درصدکاهش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: اگر صنایع با هماهنگی شرکت ملی گاز ایران به مدت ۵ روز متوالی ۳۰ درصد مصرف متناظر سال گذشته را کاهش دهد ۵ درصد از تخفیف گاز بهاء برخوردار خواهد شد.

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا