چرائی ضرورت آسیب شناسی و اصلاح بموقع اوضاع

برای اصلاح کارها و اوضاع  فردی و اجتماعی نیز باید  از روش هایی استفاده کرد که  از نظر کارائی امتحان شده  و مفید هستند. آسیب شناسی وقتی مورد نیاز می شود که کاری یا وضعیتی مورد رضایت نباشد و نیاز به تجدید نظر یا جایگزینی داشته باشد.

به گزارش ارک خبر، فارغ از بزرگی و کوچکی موارد معیوب یا  مشکلات، استفاده از روش های مشخص اصلاحی بطور اعم  ضروری است، بویژه وقتی که مشکل یا آسیب از پیچیدگی هم برخوردار باشد.

درحال حاضر حتی صلاح نیست که نسبت به رفع اشکال فنی یک وسیله نقلیه دارای عیب، فقط با تکیه بر توصیه بدون بررسی عملی کارشناسان وارد، اقدام کرد. زیرا ممکن است، توصیه کارشناس غیردقیق یا حتی  مشکل ساز هم باشد. وضعیت فعلی جامعه، با انبوهی از  انواع مشکلات موجود، مسلما مطلوب نیست و احتیاج به انواع  اصلاحات دارد.

با وجود اینکه مشکلات در تمام جوامع، همیشه وجود دارند، ولی تا زمانیکه ضرر مادی یا معنوی نزده اند، برای عامه مردم قابل درک و مشاهده نیستند. درست مثل اینکه فردی نوعی بیماری پنهان داشته باشد ولی فاقد عارضه  مزاحم باشد. درعرصه پزشکی اینگونه  معضلات نهانی، با انجام آزمایشات اتفاقی  یا دوره ای کشف ، درمان و معالجه می شوند .

اصولا انواع نابسامانی های اجتماعی نیز باید در زمان عادی و قبل از بروز و ظهور ضررهای مادی و معنوی، با انجام آزمایشات دوره ای اجتماعی، مشکلات موجود با تکیه براصول علمی شناسایی، عیب یابی و مورد اصلاح قرارگیرند.

باوراین است که جامعه باید برای مردم و مسئولین شناخته شده باشد. مردم و مسئولین خود و مسئولیت ها و انتظاراتشان را بشناسند. دراینصورت است که نوعی آگاهی و خودشناسی بوجود می آید. با آگاهی مردم و مسِئولین ، مشکلات و نارسائی ها ، با استفاده ازاطلاعات موجود، به شکل منطقی، تشخیص، آسیب شناسی و رفع می گردند. لازم به ذکر است که عدم آگاهی از مشکلات ونارسایی ها، جامعه را از جهات مختلف نا امن و غیر قابل تحمل می کند و عدم اصلاح بموقع عیوب جامعه ، باعث افزایش ناملایمات موجود می گردد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا