ملکونیان: روسیه بیش از همه به تغییر قدرت در ارمنستان نیاز دارد

روسیه بیشترین نیاز را به تغییر قدرت در ارمنستان دارد تا ما دست نشانده آنها باشیم.

به گزارش ارک خبر، به نقل از اؤلکه، این مطلب را گاگیک ملکونیان یکی از اعضای حزب حاکم «توافق مدنی» در مجلس ارمنستان گفت.

ملکونیان افزود: روسیه سیاست مستقل ارمنستان را نمی پسندد. اکنون دیگر نمی‌پرسیم که آیا می‌توانیم با برخی کشورها روابط را توسعه دهیم یا خیر؟ این رفتار موجب ناراحتی آنها می شود. یا ما همیشه اجازه گرفته‌ایم یا به جای ما صحبت کرده‌اند.

ملکونیان اطمینان داد که جنبش “برای میهن” توسط روسیه تحریک شده است و مقامات ارمنستان می بینند که چه کسی پشت آن است. می گویند از روسیه با کاروان به ارمنستان می روند؟ چرا؟ تا دولت نداشته باشیم. پشت این جنبش کسانی هستند که کشور ما را فروختند و به روسیه دادند. ما ۳۰ سال است که یک کشور مستقل نبوده ایم، زیرا سیاست خارجی ما همیشه توسط روسیه اداره شده است. تا سال ۲۰۲۰ ما به تجارت اسلحه با سایر کشورها فکر نمی کردیم و تمام امیدمان به روسیه بود. امروز ما خودمان سیاست خارجی مان را پیش می بریم و هیچکس نمی تواند بگوید با چه کسی باید دوست باشیم یا نه.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا