خلیلی: 2 مربی خارجی بزرگ برای سوارکاری جذب می‌کنیم/هدف ما همگانی کردن سوارکاری نیست بلکه ترویج آن است

به گزارش‌‌‌‌‌پایگاه خبری ارک به نقل از خبرگزاری فارس، نشست خبری مسعود خلیلی رئیس فدراسیون سوارکاری امروز در محل فدراسیون برگزار شد.خلیلی در ابتدای نشست با اشاره به تفاهمنامه همکاری با شرکت اپسان گفت: سوارکاری بسیار گسترده شده است. زمانی بود که تنها فدراسیون در حوزه سوارکاری مسئولیت داشت و کارها را انجام میداد اما حالا با این گستردگی و سرمایهگذاری نیاز به شرکای جدیدی داریم که در بحث کاری و اقتصادی به ما کمک کنند. در حال حاضر بیش از 400 باشگاه خصوصی و 15 هزار اسب در کشور حضور دارند که این حجم از کار نیازمند چند هزار میلیارد هزینه است که فدراسیون سوارکاری به تنهایی از پس آن برنمیآید. در همین راستا نیاز به یک شریک اقتصادی داشتیم و تفاهمنامهای با شرکت اپسان منعقد نمودیم تا بخشی از اهداف ما محقق شود. اهداف ما از این قرارداد داشتن حامی مالی و معنوی است.در درجه اول در حوزه آیتی که بسیار کلیدی است و بسیاری از برنامههای ما روی زمین مانده بود و نیازمند آن بودیم تا در حوزه نرمافزاری به دنیای بینالمللی سوارکاری لینک شویم. در حوزه ترویج سوارکاری و معرفی آن به مردم نیز برنامههای جدیدی داریم و قرار است باشگاه هواداری تأسیس شده تا مردم بیشتر با این رشته آشنا شده و نزدیک سوارکاری باشند. در باشگاه هواداری مردم را به مشارکت می طلبیم ضمن اینکه مباحث تخصصی و حرفهای سوارکاری را نیز خواهیم داشت.رئیس فدراسیون سوارکاری در ادامه به برنامههای سال جاری اشاره کرد و افزود: مسابقات بینالمللی پرش را از سال 94 استارت زدیم و در سال جاری با گستره بیشتری ادامه خواهیم داد. در سال 95 تا به امروز دو مسابقه بینالمللی CSI داشتهایم و در اواخر شهریور و اوایل مهر سومین مسابقه برگزار خواهد شد. برنامههای ما این است که در سال آینده مسابقه CSI را سه ستاره کنیم و میزان جایزه آن را به 150 فرانک سوئیس افزایش دهیم تا سوارکاران خارجی ترغیب به حضور در این مسابقات شوند.خلیلی در ادامه خبر از استخدام مربی زبده خارجی برای تیمهای ملی داد و گفت: در سال جاری برای ارتقای سطح تیم ملی سوارکاری و سوارکاران برنامههای مفصلی داریم. در درساژ چند جوان قبول مسئولیت کردند و با انگیزه و انرژی که دارند اولین مسابقه جدی در این زمینه را هفته گذشته برگزار کردند. در رشته درساژ قصد داریم یک مربی قابل قبولی خارجی را دعوت کنیم که شهرت بینالمللی دارد تا به سوارکاران ما آموزش دهد. در رشته پرش با اسب نیز این برنامه ماست و جذب یک مربی خارجی تراز اول در اولویت برنامههای ما قرار دارد. تا امروز در هیچ رشتهای در سوارکاری مربی خارجی نداشتهایم. از همین رو برای جذب مربی برنامهریزی فراوانی کردیم. مذاکرات زیادی داشتیم تا به یک گزینه قابل قبول و درجه یک رسیدهایم. با مربی خارجی پرش با اسب مذاکراتمان نهایی شده که یک از مربیان مطرح دنیاست. هدفگذاری ما این است که با این مربی سطح کمی و کیفی تیم ملی بالا رفته و در مسابقات آسیایی 2018 جاکارتا حضوری پرقدرت و موفق داشته باشیم.وی در این باره که آیا مربی خارجی بانوان سوارکار را هم آموزش خواهد داد و زیر نظر خواهد گرفت، گفت: هدف از جذب این مربی خارجی آمادهسازی تیمهای ملی در همه ردهها اعم از تیم بزرگسالان الف و ب و تیم ملی جوانان الف و ب است. تجربه نشان داده است جذب مربی خارجی بزرگ در رشتههای ورزشی که از لحاظ فنی کیفیت بالایی داشته باشد به پیشرفت آن رشته کمک شایانی خواهد کرد و ما نیز چنین هدفی را در سوارکاری دنبال می کنیم به ویژه اینکه با مربی توافق کردهایم که در سوارکاری بسیار نامدار و بزرگ است و قرار است تیمهای ملی ما را زیر نظر بگیرد. طبیعتا در تیمهای ملی ما اگر بانوان سوارکار نیز حضور داشته باشند زیر نظر این مربی خواهند بود چرا که سوارکاری تنها رشتهای است که در آن بحث جداسازی آقایان و بانوان وجود ندارد. حتی خود بانوان هم علاقهای به جداسازی ندارند و طبیعتا مایلند که در یک تیم واحد همراه با آقایان فعالیت کنند. هدف ما این است که جذب این مربی بتوانیم در سطح آسیا مقام بیاوریم که البته با توجه به تجمیع و تعدد قدرتهای سوارکاری در دنیا و سرمایهگذاری فوقالعاده کشورهای حاشیه خلیج فارس کار بسیار دشواری است. با این وجود اگر ما بتوانیم در آسیا مدال بیاوریم قطعا در سطح جهانی نیز مدالآور خواهیم بود.خلیلی در ادامه به مسابقات اسبدوانی اشاره کرد و گفت: مسابقات اسبدوانی به طور منظم در بندر ترکمن برگزار میشود. دو هفته آن برگزار شده و یک هفته دیگر نیز برگزار خواهد شد و سپس در تهران ادامه خواهد یافت. حداقل 10 هفته در تهران و در مجموعه نوروزآباد مسابقه کورس خواهیم داشت که قرار است با کمک شهرداری تجهیز شده و مهیای مسابقات شود.رئیس فدراسیون سوارکاری در ادامه به ثبت نژاد اسب ایرانی اشاره داشت و گفت: فدراسیون سوارکاری روی چهار نژاد ایرانی سرمایهگذاری کرده است و احیا و ثبت جهانی این چهار نژاد در اولویت برنامههای ما قرار داشت. برای ثبت جهانی چهار نژاد اسب کاسپین یا اسبچه خزر، اسب ترکمن، اسب کرد و اسب درهشوری اقدام کردهایم. در این زمینه کارگروه کشوری تشکیل شد. از اسبها نمونهگیری شد و به آزمایشگاه رفرنس در آمریکا ارسال شد و جواب آنها به ایران آمد. درباره اسبچه خزر این اتفاق نهایی شد. از کتاب این نژاد رونمایی شده و به ثبت جهانی رسید. درباره نژاد ترکمن نیز جواب آزمایش آمده و قرار است در شهریور از کتاب نژاد رونمایی شده و ثبت جهانی شود. مقدمات نگارش کتاب تبارنامه اسب کرد نیز انجام شده و تا یکی دو ماه آینده تکمیل خواهد شد چرا که جواب آزمایش نژاد اسب کرد نیز آمده است. از این چهار نژاد فقط اسب درهشوری باقی مانده که در حال پیگیری است. اینکار به ارتقا و پیشرفت پرورش اسب کمک خواهد کرد و با بالا رفتن قیمت اسب نژاد ایرانی اقتصاد اسب رونق خواهد یافت.رئیس فدراسیون سوارکاری در ادامه به بحث واردات اسب اشاره کرد و گفت: در بحث واردات بسیار پیگیری و سختگیر هستیم چرا که اعتقاد داریم باید تنها اسبهایی به ایران بیایند که نیاز داریم و به ارتقای اسب کیفی سوارکاری کمک کنند. در همین زمینه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی کارگروه مشترکی تشکیل شده که دبیرخانه آن در فدراسیون است و هفت نفر عضو دارد. سه نفر از فدراسیون، سه نفر از وزارت جهاد و یک نفر از بخش خصوصی. آییننامه واردات تاکنون دو بار اصلاح شده و بر اساس آن واردات اسب دشوارتر شده است چرا که هدفگذاری ما این است تا اسبهایی بیایند که به ارتقای سطح کیفی مسابقات ما کمک کنند.در حال حاضر هماکنون ارتفاع موانع مسابقات پرش با اسب 1.50 متر است و باید اسبهایی بیایند که بتوانند بیشتر از این مانع بپرند و سطح مسابقات بالاتر برود.همچنین برای جلب توجه افکار عمومی و بالا بردن عنصر جذابیت در مسابقات سوارکاری قصد داریم مسابقات پرش با اسب تک مانع را برگزار کنیم.مقدمات این کار تدارک دیده شده و در پاییز امسال و همزمان با آخرین روز مسابقات قهرمانی کشور این مسابقات برگزار خواهد شد و امیدوارم بتوانیم در این مسابقه جذاب به رکورد پرش دو متر برسیم.رکورد جهانی این رشته 2.30 متر است و گفته میشود یک سوارکار آلمانی 2.40 متر را پریده است. این مسابقه جذابیت بسیار زیادی خواهد داشت و مطمئن هستم با استقبال سوارکاران و علاقمندان به این رشته روبهرو خواهد شد و میتواند افکار عمومی را متوجه این رشته کند.خلیلی در پاسخ به سوالی درباره مشکلات مجموعه نوروزآباد گفت: خوشبختانه مشکلات ما کمرنگتر شده و در حال حل شدن است. ما در این زمینه قرارداد یکساله با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی داریم که باید اصلاح شود. همچنین پیست سوارکاری و پرش با اسب مجموعه نیز غیراستاندارد است و باید اصلاحات اساسی در آن صورت پذیرد چرا که مالکان اسبهای چند صد میلیونی هرگز ریسک نمیکنند و اسب خود را به مانژ غیراستاندارد نخواهند آورد. با رفع این مشکلات و اصلاح پیستها استفاده مطلوبتری از این مجموعه خواهیم داشت.در ادامه خبرنگاری از خلیلی درباره همگانی شدن ورزش سوارکاری پرسید و او پاسخ داد: فدراسیون سوارکاری به عنوان متولی این رشته دوست ندارد که این ورزش را همگانی کند. مگر همه ورزشها همگانی هستند؟هر ورزشی مخاطب به خصوصی دارد و سوارکاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. وظیفه ما ترویج رشته سوارکاری است. همگانی شدن این رشته اساسا غیرممکن است و تنها کارکرد شعاری دارد. در کنار این به جد معتقدیم سوارکاری ورزش لوکس و گرانی نیست چون اعتقاد داریم این نگاه برای این رشته مهلک است و به آن آسیب می زند. حتی رئیس فدراسیون جهانی نیز که چندی پیش به ایران آمده بود در دیدار با وزیر ورزش و جوانان به این نکته اشاره کرد و اعتقاد داشت در دنیا به لوکسگرایی سوارکاری اشاره میکنند و از این نگاه آسیب میبینیم. بنابراین این مشکل و این آسیب تنها مختص ایران نیست. ما برنامههای بسیار خوبی برای ترویج سوارکاری بین عموم مردم انجام دادهایم. باشگاههای ما با هزینهای بسیار اندک پذیرای علاقمندان سوارکاری هستند. در برخی از استانها تنها 15 هزار تومان هزینه سوارکاری با اسب و مربی است که هزینه آن حتی از یک سانس استخر نیز کمتر است. در تهران نیز و در بهترین باشگاه و با بهترین مربی ماکسیمم شهریه 40 هزار تومان است که هزینه زیادی نیست. ما حتی با کمک باشگاهداران بخش خصوصی سوارکاری پونی کلاب را با اسبهای ارزان راهاندازی کردهایم تا کودکان و خردسالان نیز بتوانند از این رشته استفاده کرده و آموزش ببینند. استقبال خانوادهها نیز از این رشته بسیار خوب بوده و کار به جایی رسیده که برخی از باشگاهها در دو سانس در پونی کلاب فعالیت میکنند.رئیس فدراسیون سوارکاری به حل مشکل قرنطینه اسبها اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در بحث قرنطینه از بنبست خارج شدهایم و میتوانیم اسبها را به خارج از ایران ببریم. حتی این امکان فراهم شده که اسبها را به قطر بفرستیم و پس از چند روز قرنطینه در قطر به هر جای دنیا بفرستیم. اما در بحث وارد شدن اسبهای خارجی به ایران باید شرایط و مسائل اقتصادی حل شود. تا جایزه چند میلیون دلاری نداشته باشیم، اسب میلیون دلاری به ایران نخواهد آمد. جوایز فعلی ما حتی پول حمل و نقل اسبهای خارجی هم نمیشود. در صنعت اسب که یک صنعت اقتصادی است همه چیز بر اساس سود و زیان صورت میگیرد و مالک اسب تا برایش حضور در مسابقهای مقرون به صرفه نباشد در آن مسابقه شرکت نمیکند. این شرایط برای خود ما هم صدق میکند. به عنوان مثال خود ما در تورنمنت آذربایجان شرکت نکردیم چرا که جوایز مسابقات هزینههای حمل و نقل اسب ما را نیز پوشش نمی داد.جام بزرگ مدیر شرکت اپسان نیز با اشاره به همکاری شرکت متبوعش با فدراسیون سوارکاری گفت: شرکت ما در حوزه آیتی فعال است و با فدراسیونهای فوتبال و تکواندو همکاری میکنیم. اخیرا هم فدراسیون کشتی به جمع همکاران ما اضافه شده و حالا قرار است با فدراسیون سوارکاری همکاری دوجانبهای را آغاز کنیم. نگاه ما فقط بحث اسپانسر نیست و دنبال مشارکت هستیم و نگاه اجتماعی و نه صرفا اقتصادی به قضیه داریم. با توجه به پیوند تاریخی اسب و سوارکاری با فرهنگ ما برنامههایمان را در سه محور در سوارکاری انجام خواهیم داد. اول تولید محتوا برای عامه مردم، دوم ترویج سوارکاری و سوم توانمندسازی اقتصادی فدراسیون و باشگاهها. در این زمینه شبکه اختصاصی اینترنتی سوارکاری راهاندازی خواهد شد که در آن برنامههای زیادی از پخش زنده مسابقات گرفته تا آموزش و حتی امکان خرید و فروش اسب و اقلام ورزشی پیشبینی شده است. قرارداد ما به فدراسیون سه ساله و قابل تمدید است. حتی برای جلب افکار عمومی و کارکرد اجتماعی کمپین تأمین اسب برای محیطبانان را راهاندازی خواهیم کرد تا با مشارکت مردم توجه افکار عمومی به حوزه اسب و سوارکاری بیشتر شود.انتهای پیام/ر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا